Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Периодично затваряне на участъци от улици за МПС в район „Възраждане” във връзка с извършване на СМР.

Периодично затваряне на участъци от улици за МПС в район „Възраждане” във връзка с извършване на СМР.

*ул.”Брегалница” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” –
на 06.11.2018г., 08.11.2018г. и 15.11.2018г. от 08:00 до 14:00 часа

*ул.”Одрин” между бул.”Ал.Стамболийски” и бул.”Тодор Александров” – на 21, 22 и
23.07.2018г. и на 01, 02, 06, 11 и 12.08.2018г.

*ул.”Одрин” между бул.”Ал.Стамболийски” и бул.”Тодор Александров” – на 20, 26 и
30.06.2018г. и на 01, 02, 11, 12 и 17.07.2018г.
ул.”Осогово” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – от 26.06.2018г от
09:00 до 17:00 часа

* ул.”Осогово” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – от 08.06.2018г до
30.06.2018г.

* ул.”Алдомировска” между ул.”Позитано” и бул.”Ал.Стамболийски” – строителните
дейности ще се извършат в рамките на 7 дни между 01.06.2018г. и 30.06.2018г.

*ул.”Алдомировска” между ул.”Позитано” и бул.”Ал.Стамболийски” – на 04-09.06.2018г., 11-
16.06.2018г., 18-23.06.2018г. и 25-30.06.2018г. от 08:00 до 18:00 часа

* ул.”Алдомировска” между ул.”Позитано” и бул.”Ал.Стамболийски” – на 11-12.05.2018г., 14-
19.05.2018г., 21-26.05.2018г. и 28-31.05.2018г. от 08:00 до 18:00 часа 

* ул.”Отец Паисий” между ул.”Пиротска” и ул.”Цар Симеон” – строителните дейности ще се
извършат в рамките на 2 дни между 08.05.2018г. и 01.06.2018г.

*ул.”Овче поле” между бул.”Тодор Александров” и бул.”Ал.Стамболийски” – строителните
дейности ще се извършат в рамките на 5 дни между 11.05.2018г. и 08.06.2018г.

*ул.”Цар Симеон” между ул.”Българска морава” и ул.”Брегалница” – строителните дейности
ще се извършат в рамките на 5 дни между 11.05.2018г. и 08.06.2018г.

*ул.”Отец Паисий” между ул.”Пиротска” и ул.”Цар Симеон” – строителните дейности ще се
извършат в рамките на 5 дни между 11.05.2018г. и 08.06.2018г.

* ул.”Овче поле” между бул.”Тодор Александров” и бул.”Ал.Стамболийски” – строителните
дейности ще се извършат в рамките на 2 дни между 02.05.2018г. и 22.05.2018г.

* ул.”Одрин” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – в периода 30.04-
03.05.2018г.

* ул.”Осогово” между бул.”Ал.Стамболийски” и бул.”Тодор Александров” – в периода 25.04-
28.04.2018г.

* ул.”Брегалница” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – строителните дейности
ще се извършат в рамките на 7 дни между 20.04.2018г. и 18.05.2018г.
ул.”Българска морава” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” –
строителните дейности ще се извършат в рамките на 2 дни между 23.04.2018г. и 18.05.2018г.
ул.”Цар Симеон” между ул.”Българска морава” и ул.”Брегалница” – строителните дейности
ще се извършат в рамките на 2 дни между 23.04.2018г. и 18.05.2018г.

* ул.”Одрин” между бул.”Ал.Стамболийски” и бул.”Тодор Александров” – на 20, 26, 27 и
28.04.2018г. и на 08, 09, 10, 19, 20.05.2018г.

* ул.”Зайчар” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – строителните дейности ще
се извършат в рамките на 5 дни между 16.04.2018г. и 11.05.2018г.
ул.”Българска морава” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” –
строителните дейности ще се извършат в рамките на 5 дни между 20.04.2018г. и 18.05.2018г.

* ул.”Отец Паисий” между ул.”Пиротска” и ул.”Цар Симеон” – на 23.03.2018г. от 8:30 до
12:30 часа

* ул.”Одрин” между бул.”Ал.Стамболийски” и бул.”Тодор Александров” – на 19, 20, 23, 27, 28
и 29.03.2018г. и на 05, 10, 11, 14, 16, 18, 19.04.2018г.

* ул.”Брегалница” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – на 20.03.2018г., на
21.03.2018г., на 22.03.2018г., на 23.03.2018г., на 27.03.2018г., на 28.03.2018г., на
29.03.2018г., на 30.03.2018г., на 03.04.2018г., на 04.04.2018г., на 05.04.2018г., на 06.04.2018г.,
на 10.04.2018г., на 11.04.2018г., на 12.04.2018г. и на 13.04.2018г.

* ул.”Антим І” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” –
на 10.03.2018г. от 08:30 до 17:30 часа
на 17.03.2018г. от 08:30 до 17:30 часа
на 24.03.2018г. от 08:30 до 17:30 часа
на 31.03.2018г. от 08:30 до 17:30 часа

* ул.”Брегалница” от бул.”Тодор Александров” към бул.”Ал.Стамболийски”– на 12-23.03.2018г.,
на 26-30.03.2018г., на 02, 03, 10, 11, 16,17, 20, 21 23, 24, 27 и 28.04.2018г., на 02, 03, 08, 09, 14,
15, 17, 18, 24, 25, 28 и 29.05.2018г., на 01, 02, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28
и 29.06.2018г., на 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 30 и 31.07.2018г и на
01, 02, 06, 07, 09 и 10.08.2018г.

* ул.”Антим І” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” –
на 08.03.2018г. от 08:30 до 14:00 часа

* ул.”Овче поле” от бул.”Тодор Александров” към бул.”Ал.Стамболийски”– на 23.02.2018г. и
на 01, 08, 09, 19, 21 и 28.03.2018г.

* ул.”Овче поле” от бул.”Тодор Александров” към бул.”Ал.Стамболийски”– на 23.02.2018г. и
на 01, 08, 09, 19, 21 и 28.03.2018г.

* ул.”Чипровци” между бул.”Ст.Стамболов” и бул.”Христо Ботев” – от 05.03.2018г. до
11.03.2018г.

* ул.”Брегалница” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – на 19.02.2018г., на
20.02.2018г., на 21.02.2018г., на 22.02.2018г., на 26.02.2018г., на 27.02.2018г., на
28.02.2018г., на 01.03.2018г., на 05.03.2018г., на 06.03.2018г., на 07.03.2018г., на 08.03.2018г.,
на 11.03.2018г., на 12.03.2018г., на 14.03.2018г. и на 15.03.2018г.

* ул.”Антим І” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” –
на 14.02.2018г., на 15.02.2018г., 17.02.2018г., на 19.02.2018г., на 21.02.2018г, на 23.02.2018г.,
на 24.02.2018г., на 28.02.2018г. на 01.03.2018г. и на 02.03.2018г. от 08:30 до 17:30 часа

* ул.”Осогово” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – 12.02.2018г от 08:00
до 16:00 часа

* ул.”Осогово” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – 08.02.2018г от 08:00
до 16:00 часа

* ул.”Одрин” между бул.”Ал.Стамболийски” и бул.”Тодор Александров” – на 29.01.2018г от
09:00 часа до 18:00 на 30.01.2018 г.

* на ул.”Гюешево” между бул.”Акад.Ив.Евст.Гешов” и ул.”Никопол” – на 01.02.2018г., на
02.02.2018г., на 08.02.2018г., на 13.02.2018г, на 20.02.2018г., на 23.02.2018г., на 26.02.2018г.,
и на 28.02.2018г.

* ул.”Алдомировска” между ул.”Позитано” и бул.”Ал.Стамболийски” – на 01-03.02.2018г., 05-
10.02.2018г., 12-17.02.2018г., 19-24.02.2018г. и 26-28.02.2018г. от 08:00 до 18:00 часа

* ул.”Овче поле” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – от 01.02.2018г. до
28.02.2018г.,

* ул.”Брегалница” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – на 18.01.2018г., на
19.01.2018г., на 20.01.2018г., на 21.01.2018г., на 25.01.2018г., на 26.01.2018г., на
27.01.2018г., на 28.01.2018г., на 02.02.2018г., на 03.02.2018г., на 04.02.2018г., на
05.02.2018г., на 09.02.2018г., на 10.02.2018г., на 11.02.2018г. и на 12.02.2018г.

* ул.”Антим І” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” –
на 12.01.2018г. от 13:00 до 18:00 часа
на 13.01.2018г. от 09:00 до 17:00 часа
на 19.01.2018г. от 13:00 до 18:00 часа
на 20.01.2018г. от 09:00 до 17:00 часа
на 22.01.2018г. от 09:00 до 17:00 часа
на 27.01.2018г. от 09:00 до 17:00 часа
на 31.01.2018г. от 13:00 до 18:00 часа

* на ул.”Гюешево” между бул.”Акад.Ив.Евст.Гешов” и ул.”Никопол” – на 08.01.2018г., на
10.01.2018г., на 15.01.2018г, на 19.01.2018г., на 22.01.2018г., на 25.01.2018г., на 26.01.2018г. и
на 31.01.2018г.

* ул.”Алдомировска” между ул.”Позитано” и бул.”Ал.Стамболийски” – на 08-12.01.2018г., 15-
19.01.2018г., 22-29.01.2018г. и 29.01-02.02.2018г. от 08:00 до 18:00 часа

* ул.”Овче поле” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – на 04, 05, 08, 09,
10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 и 31.01.2018г.

* ул.”Брегалница” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – от 15.12.2017г. до
15.01.2018г.

* на ул.”Одрин” между бул.”Ал.Стамболийски” и бул.”Тодор Александров” – от 30.11.2017г.
до 25.12.2017г.

* на ул.”Гюешево” между бул.”Акад.Ив.Евст.Гешов” и ул.”Никопол” – на 01, 02, 06, 11, 12,
13, 18, 22, 28.12.2017г.

* ул.”Овче поле” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – от 01.12.2017г. до
31.12.2017г.,

* на ул.”Одрин” между бул.”Ал.Стамболийски” и бул.”Тодор Александров” – на 26.11.2017г.,
на 05.12.2017г., на 06.12.2017г., на 10.12.2017г., на 16.12.2017г. и на 17.12.2017г.

* ул.”Одрин” между бул.”Тодор Александров” и бул.”Ал.Стамболийски” – от 17.10.2017г. до
23.11.2017г. от 8:00 до 20:00 часа

* ул.”Брегалница” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – от 15.10.2017г. до
15.11.2017г.

* ул.”Овче поле” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – на 16-31.10.2017г.,

* ул.”Овче поле” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – на 16-31.10.2017г.,

* ул.”Антим І” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – на 11.10.2017г. от 09:00 до
22:00 часа

* ул.”Одрин” между бул.”Тодор Александров” и бул.”Ал.Стамболийски” – от 09.10.2017г. до
09.11.2017г.

бул.”Инж.Ив.Иванов” между бул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Позитано”
на 01.10-14.10. 2017г., на 16.10-21.10.2017г. и на 23.10-31.10.2017г. - от 8,00 до18,00часа

* ул.”Антим І” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – на 02.10.2017г. от 09:00 до
22:00 часа

* ул.”Антим І” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – на 28.09.2017г. от 09:00 до
22:00 часа

*ул.”Брегалница” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – от 25.09.2017г. до
15.10.2017г.

* ул.”Св.Св.Кирил и Методий” между ул.”Осогово” и ул.”Брегалница” – в периода от
25.09.2017г. до 25.10.2017г.

* ул.”Зайчар” между ул.”Пиротска” и бул.”Тодор Александров” – на 27.09.2017г., 06.10.2017г.
и на 15.10.2017г.

* ул.”Одрин” между бул.”Тодор Александров” и бул.”Ал.Стамболийски” – на 01, 09, 17 и
25.10.2017г.

*  ул.”Цар Симеон” между ул.”Антим І” и ул.”Отец Паисий” – от 18.09.2017г. до 09.10.2017г.

* ул.”Българска морава” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – на 18, 20,
22, 25, 27 и 29.09.2017г. от 8:00 до 18:00 часа

*ул.”Осогово” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – в периода от
01.09.2017г до 30.09.2017г.

*ул.”Одрин” между бул.”Тодор Александров” и бул.”Ал.Стамболийски” – на 08, 16 и
24.09.2017г.

*ул.”Зайчар” между ул.”Пиротска” и бул.”Тодор Александров” – на 27.08.2017г. и на
07.09.2017г.

* ул.”Св.Св.Кирил и Методий” между ул.”Осогово” и ул.”Брегалница” – в периода от
21.08.2017г. до 21.09.2017г.

* ул.”Българска морава” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – на 3, 7, 10,
14, 17, 21, 24, 28 и 31.08.2017г. от 8:00 до 18:00 часа

* ул.”Осогово” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – на 1, 2, 8, 9 и
12.08.2017г.

* ул.”Овче поле” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – в периода от 01 -
31.08.2017г.

* ул.”Овче поле” от бул.”Тодор Александров” към бул.”Ал.Стамболийски”– на 03, 04, 09, 14,
16, 21, 22, 25 и 30.08.2017г.

* бул.”Инж.Ив.Иванов” между бул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Позитано” на 01, 02, 08, 09, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30 и 31.08.2017г. - от 8,00 до 17,00часа

* ул.”Брегалница” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Пиротска”
от 29.07 до 31.08.2017г. - от 8,00 до 20,00 часа

* ул.”Св.Св.Кирил и Методий” между ул.”Осогово” и ул.”Брегалница” – в периода от

19.07.2017г. до 18.08.2017г.

* ул.”Зайчар” между ул.”Пиротска” и бул.”Тодор Александров” – на 10, 18, 28.07.2017г. и на

10 и 16.08.2017г.

* ул.”Одрин” между бул.”Тодор Александров” и бул.”Ал.Стамболийски” – на 25.07.2017г. и на

10.08.2017г.

* ул.”Царибродска” между бул.”Тодор Александров” и бул.”Ал.Стамболийски” – от 06 до

14.07.2017г.

* ул.”Брегалница” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – на 13-14, 16-17, 18-21,

22-23, 23-30.07.2017г. и на 02, 04-08, 09-10.08.2017г.

* ул.”Антим І” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – на 05 и 07.07.2017г. от 10

до 12 часа

* бул.”Инж.Ив.Иванов” между бул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Позитано”

на 08.07.2017г. - от 8 до17часа

на 10.07.2017г. - от 10 до15 часа

на 14, 15, 21 и 22.07.2017г. – от 8 до14 часа

* ул.”Марко Балабанов” между пл.”Възраждане” и ул.”Позитано” – в периода между 08 -

28.07.2017г.

* ул.”Антим І” между бул.”Тодор Александров” и ул.”Пиротска” – на 04.07.2017г. от 16 до 18

часа

* ул.”Овче поле” между бул.”Тодор Александров” и бул.”Ал.Стамболийски” – на 07, 10, 13,

17, 20, 21, 25 и 31.07.2017г.

* ул.”Овче поле” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – на 10 и 11.07.2017г.

* ул.”Българска морава” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Пиротска” – на 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13,

14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 26, 27 и 28.07.2017г.

* ул.”Българска морава” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – на 4, 6, 10,

13, 17, 20, 24 и 27.07.2017г.

* ул.”Осогово” между ул.”Цар Симеон” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” – на 4, 5, 7, 10, 13, 30 и

31.07.2017г.

* ул.”Св.Св.Кирил и Методий” между ул.”Осогово” и ул.”Брегалница” – на 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,

12, 13, 14, 15 и 17.07.2017г.