Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Инвестиционни предложения

2019 година

17.04.2019 г. -  Инвестиционно предложение за "Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с офис, подземни гаражи, ул. Отец Паисий №45

21.02.2019 г. - Инвестиционно предложение  за "Проектиране и изграждане на сграда с офиси и магазини, УПИ IV-11, кв. 215, м. Западно направление"

14.02.2019 г. - Инвестиционно предложение  за промяна на апартаментен хотел .. в административна сграда, ул.Странджа № 52, кв.184,ч.Западно направление

11.01.2019 г. - Инвестиционно предложение за изработен ПУП-ИПРЗ, УПИ VІІІ-20 за изследователски комплекс ТП,и КОО, и УПИ ІІ-21 

21.01.2019 г. - Инвестиционно предложение за обект "Външно електрозахранване на жилищна сграда с гаражи.., ул.Осогово № 67-69, кв.132

21.01.2019 г. - Инвестиционно предложение за изграждане на високоетажна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, УПИ ХІІ

 

2018 година

17.09.2018 г. - Инвестиционно предложение за "Изграждане на тръбен кладенец "ТК Софийски имоти" и автоматизирана поливна система на територията на парк "Възраждане"

30.08.2018 г. - Инвестиционно предложение за топлозахранване и абонатна станция на ул. "Пиротска" № 47

13.07.2018 г. - Инвестиционно предложение за жилищна сграда, УПИ ІІІ-15,16, м.Зона Б-18, ул.Пиротска № 153

14.08.2018 г . - Инвестиционно предложение за промяна по чл.154 ЗУТ на офис сграда с м-ни, подз.гаражи и трафопост в офис сграда с подземни гаражи , кв.220, м.Западно направление