Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Стартира изпълнението на проект „Център за независим живот в район Възраждане“

Публикувано на: 01.02.2016 г. | 10:29 ч.

 

Столична община район "Възраждане" като конкретен бенефициент на проект „Център за Независим живот в р-н Възраждане” на 28 декември 2015г. сключи договор № BG05M9OP001-2.002-0154-C001 за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

   

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаване на условия и интегрирани грижи за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване.

 

Специфични цели:

 

1. Комплексно предоставяне на почасови здравни и социални услуги в домашна среда, като форма на дългосрочна грижа за лица с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, при отчитане на специфичните им нужди с цел независим и пълноценен живот;

 

 2. Намаляване риска на зависимост от институционален тип грижи;

  

3. Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, чрез заместващи грижи като по този начин им се даде възможност за професионално развитие;

 

4. Да се осигури качество на предоставяните социално-здравни услуги чрез предоставяне на мотивационна и/или психологическа подкрепа и консултиране както на потребителите така и на личните асистенти, социални асистенти, домашни помощници и др.; С предоставянето на почасови интегрирани грижи Район „Възраждане“ цели да постави във фокуса на своето внимание независимостта на човека и правото му да определя живота си самостоятелно. Потребителят не трябва да бъде обект на грижа, а да организира и определя своята собствена подкрепа. Чрез този проект район „Възраждане“ цели да направи живота на хората с увреждания по-лесен, а тях самите - по-независими.

 

5. С предоставянето на интегрирани услуги район "Възраждане" цели да се отговори адекватно на потребностите на целевата група, за да насочи социалната си политика в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително и социални и здравни услуги в домашна среда;

 

6. Надграждане постигнатите резултати по процедура "Нови алтернативи", финансирана по ОП РЧР 2014-2020, чрез прилагане на нов широкоспектърен подход на почасови услуги.Основна цел на проектното предложение е да се предоставят интегрирани услуги на лица с трайни увреждания и невъзможност за самообслужване чрез комплексни грижи, подкрепа в домашна среда, осигуряване на достъп до социални и здравни услуги и заведения с помощта на специализирано транспортно средство, както професионална психологическа консултация и рехабилитационни процедури.

 

Проектът ще е с продължителност 21 месеца, като общата стойност на проекта 499 999,17лв.

 

Целевите групи са:

 

1. Хора с увреждания и техните семейства Това са деца и лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или в невъзможност сами да организират социалния си живот

 

2. Хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.                          

Още от Новини и съобщения


Савина Савова, кмет на район "Възраждане": Да не забравяме да бъдем добри.
В дни на изпитания трябва да изпълним с действия и смисъл думи като СЪПРИЧАСТНОСТ, ПОДКРЕПА И СОЛИДАРНОСТ.
УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ВСИЧКИ МЕРКИ СРЕЩУ COVID 19 У НАС
По заповед на здравния министър Кирил Ананиев срокът на всички мерки слежу COVID 19 се удължава до 12 април, включително.
СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА СЪЗДАДЕ ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ПО ВЪПРОСИ ОТ ГРАЖДАНИ ЗА COVID-19
Системата е изградена с безвъзмездното съдействие на софийския офис на SAP България, филиал на световния софтуерен лидер SAP SE у нас.