Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

„ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”

Публикувано на: 11.03.2016 г. | 17:18 ч.

Стартира проектът „Център за независим живот на район „Възраждане“. В представянето  на проекта участваха: кметът на район „Възраждане“ Савина Савова, заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, заместник-кмета на СО Албена Атанасова, директорът от „Заетост“, на Генерална дирекция  „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската комисия Стефан Олсон,  заместник-кмета на район „Възраждане“ Татяна Димитрова, ръководителят  на проекта Гергана Килифарева и ръководителят на виртуалния център Албена Събева.

„Столична община и район „Възраждане“ активно работят за предоставяне на широк спектър от социални дейности и качествени социални услуги.На територията на район „Възраждане“ има изградени и работят: Дом за стари хора в „Зона Б-5“, два пенсионерски клуба и клуб на инвалида, Дневен център за възрастни хора с ментални увреждания „Света Марина“, Медико-социален дом „Света София“, Център за обществена подкрепа „Света София“ и от 2016 г.  работи и  „Детска къща“ (защитено жилище). Основният акцент в предоставяните социални услуги е повишаването на качеството им, чрез създаване на по-добри условия и осигуряване на професионалисти и експерти в сферата на социалните дейности“ каза Савина Савова, кмет на район „Възраждане“.

От началото на 2016 г.  започват дейностите  на проект „Център за Независим живот в район Възраждане” с безвъзмездната финансова помощ по Процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.           

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаване на условия и интегрирани грижи за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване. Този проект надгражда постигнатите резултати по процедура "Нови алтернативи", финансирана по ОП РЧР 2014-2020, чрез прилагане на нов широкоспектърен подход на почасови услуги. Основна цел е да се предоставят интегрирани услуги на лица с трайни увреждания и невъзможност за самообслужване чрез комплексни грижи, подкрепа в домашна среда, осигуряване на достъп до социални и здравни услуги и заведения с помощта на специализирано транспортно средство, което ще закупим, както и професионална психологическа консултация и рехабилитационни процедури. Проектът  е с продължителност 21 месеца, на общата стойност 499 999,17 лв. Социалната услуга се предоставя на 85 потребители, за които ще се грижат 20 лични асистенти, 20 социални асистенти, 9 домашни помощници, рехабилитатор, психолог и медицинска сестра.

Кметът на район “Възраждане” Савина Савова сподели с присътващите, че “екипът на район “Възраждане”, в който работят специалисти с опит, отношение и чувствителност към проблемите на жителите на Района, цени възможността да осигури  помощ за хората с увреждания, трайна нетрудоспособност  и невъзможност да се самообслужват. Всички потребители, използвали социалните услуги по предходните проекти, дават висока оценка за екипа и проектите, и необходимостта да продължи предоставянето на тези услуги и в бъдеще.Използвам възможността да благодаря от името на район “Възраждане” и потребители на социалните услуги за това, че чрез проектите сме част от системата на солидарност на Европейския съюз”.

Стефан Олсон благодари за възможността да присъства на представянето на Проекта и да се запознае с хората, които са потребители на социалните услуги, техните   житейски истории и да чуе оценката им за необходимостта от тези дейности.  

Галерия
Още от Новини и съобщения


80 СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА ОТ РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ" ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ВКЪЩИ
Проектът „Топъл обяд“ в район „Възраждане“ се реализира без прекъсване от юли 2013 година. От началото наизвънредното положение, нуждаещите се получават топлата храна вкъщи.
РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА НА КМЕТА НА СОФИЯ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА В ПОДКРЕПА НА САМОТНИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Кметът на район "Възраждане" Савина Савова, заедно с доброволци от района, посети възрастни хора в домовете им и им достави храна.
СЪОБЩЕНИЕ
Преустановяват се, до второ нареждане, посещенията в домакинствата на лицата, пожелали подмяна на старите си отоплителни устройства на твърдо гориво.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С МАСКИ НА ЗАКРИТИ И ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Мярката се предприема с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID 19, която е тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб.