Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”

Публикувано на: 02.04.2016 г. | 10:59 ч.

Екипът на проекта „Център за независим живот в район „Възраждане”, проведе на 30 март т.г. от 10.30 часа въвеждащо обучение на новите участници, предоставящи социалните услуги: личен асистент, социален асистент и домашен санитар. Проектът се реализира с безвъзмездната финансова помощ по Процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.           

                                                                

Основната част от обучението се проведе от г-жа Христензия Попова. В програмата беше представен проекта „Център за независим живот в район „Възраждане” и бяха включени темите:

  • Методика за предоставяне на социалните услуги: личен асистент, социален асистент и домашен санитар;
  • Нормативна уредба;
  • Професионална роля. Изисквания. Права, задължения и отговорности на личния асистент, социалния асистент и домашния санитар;
  • Потребности и права на потребителите на социалните услуги;
  • Общи познания за домашни грижи;
  • Оценка на риска. Първа помощ;
  • Превенция на трудови злополуки в работата на личния асистент, социалния асистент и домашния санитар;
  • Здравни и безопасни условия на труд;
  • Често срещани заболявания при възрастните хора. Грижа за потребители със съответното заболяване. Специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания, за терминално болни.

 

Целта на въвеждащото обучение бе развитие и усъвършенстване на знанията и разширяване на практическите умения на личните асистенти, социалните асистенти и домашните санитари във връзка с предоставяне на социалните услуги в проекта „Център за независим живот в район „Възраждане”. Интерес предизвикаха темите: ”Здравословни и безопасни условия на труд”, „Първа помощ”  и „Грижа за лица с умствени увреждания”. По време на заключителната дискусионна част от програмата на обучението участниците изказаха впечатления и мнения и споделиха полезна информация, както и личен опит.

Галерия
Още от Новини и съобщения


ЗАПОЧНА ПРЕМАХВАНЕТО НА СУХИ ДЪРВЕТА И КЛОНИ В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“-СО
С цел превенция на инциденти се извършва и допълнителен оглед на изсъхнали и опасни дървета и клони на територията на район „Възраждане“, които попадат в имоти общинска собственост.
Проект за разглеждане от граждани
 "Организация на движението /включително  и въвеждане на еднопосочно движение/ по улиците заключени между бул. "Ал. Стамболийски", бул. "Константин Величков" и бул. "Инж. Иван Иванов"
КИНО НА ОТКРИТО В ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“
На 14 август 2017 г. (понеделник) от 20:45 "Блок игрално кино" на открито ще представи  в парк "Възраждане" игралния филм „Куче“ на режисьора Владимир Петев,  2016  и филма „Урок“ на режисьора Петър Вълчанов и Кристина Грозева, 2014.