Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”

Публикувано на: 02.04.2016 г. | 10:59 ч.

Екипът на проекта „Център за независим живот в район „Възраждане”, проведе на 30 март т.г. от 10.30 часа въвеждащо обучение на новите участници, предоставящи социалните услуги: личен асистент, социален асистент и домашен санитар. Проектът се реализира с безвъзмездната финансова помощ по Процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.           

                                                                

Основната част от обучението се проведе от г-жа Христензия Попова. В програмата беше представен проекта „Център за независим живот в район „Възраждане” и бяха включени темите:

  • Методика за предоставяне на социалните услуги: личен асистент, социален асистент и домашен санитар;
  • Нормативна уредба;
  • Професионална роля. Изисквания. Права, задължения и отговорности на личния асистент, социалния асистент и домашния санитар;
  • Потребности и права на потребителите на социалните услуги;
  • Общи познания за домашни грижи;
  • Оценка на риска. Първа помощ;
  • Превенция на трудови злополуки в работата на личния асистент, социалния асистент и домашния санитар;
  • Здравни и безопасни условия на труд;
  • Често срещани заболявания при възрастните хора. Грижа за потребители със съответното заболяване. Специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания, за терминално болни.

 

Целта на въвеждащото обучение бе развитие и усъвършенстване на знанията и разширяване на практическите умения на личните асистенти, социалните асистенти и домашните санитари във връзка с предоставяне на социалните услуги в проекта „Център за независим живот в район „Възраждане”. Интерес предизвикаха темите: ”Здравословни и безопасни условия на труд”, „Първа помощ”  и „Грижа за лица с умствени увреждания”. По време на заключителната дискусионна част от програмата на обучението участниците изказаха впечатления и мнения и споделиха полезна информация, както и личен опит.

Галерия
Още от Новини и съобщения


ВАЖНО!ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!
Справките за настоящ и постоянен адрес,  за семейно положение, съпруг/съпруга/ и деца ще се извършват СЛУЖЕБНО.
ЗАПОЧНА МИЕНЕТО НА УЛИЦИТЕ С ВОДА И ДЕЗИНФЕКТАНТ В РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
От  6 април започна миене на улиците в район "Възраждане" с вода и дезинфектант. Продължава дезинфекцията на спирки, подлези, контейнери за битови отпадъци и кошчета за боклук.
80 СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА ОТ РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ" ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ВКЪЩИ
Проектът „Топъл обяд“ в район „Възраждане“ се реализира без прекъсване от юли 2013 година. От началото наизвънредното положение, нуждаещите се получават топлата храна вкъщи.
РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА НА КМЕТА НА СОФИЯ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА В ПОДКРЕПА НА САМОТНИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Кметът на район "Възраждане" Савина Савова, заедно с доброволци от района, посети възрастни хора в домовете им и им достави храна.