Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Допълнителен прием на документи по Проект „Център за Независим живот в район „Възраждане

Публикувано на: 30.09.2016 г. | 11:39 ч.

Документи ще се приемат от до 28.10.2016 г. (включително) в районната администрация, на адрес: бул. „Александър Стамболийски“ №62, ет.3, ст.23.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Столична община – район „Възраждане“ обявява допълнителен прием  на документи по процедура BG05M9OP001-2.002 – Независим живот по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ  В РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ“ - Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0154-C001.

Документи ще се приемат от 10.10.2016 г. до 21.10.2016 г. (включително) в районната администрация, на адрес: бул. „Александър Стамболийски“ №62, ет.3, ст.23.

Необходими документи за кандидат – потребители на социални и здравни услуги:

  • Заявления по образец, което можете да изтеглите ТУК и ТУК (задължително се попълват и двете заявления);
  • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословно състояние на лицето/детето, епикризи и др.;
  • Документ, удостоверяващ представителството, настойничеството (при наличие на такъв);
  • Документ за самоличност.

Необходими документи за личен асистентсоциален асистентдомашен помощник:

  • Заявление за постъпване на работа – по образец, което можете да изтеглите ТУК;
  • Документ за самоличност;
  • Автобиография;
  • Документи за придобита образователна степен и длъжностна квалификация

За допълнителна информация - тел. : 02/987 29 17

Още от Новини и съобщения


ЗАПОЧНА ПРЕМАХВАНЕТО НА СУХИ ДЪРВЕТА И КЛОНИ В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“-СО
С цел превенция на инциденти се извършва и допълнителен оглед на изсъхнали и опасни дървета и клони на територията на район „Възраждане“, които попадат в имоти общинска собственост.
Проект за разглеждане от граждани
 "Организация на движението /включително  и въвеждане на еднопосочно движение/ по улиците заключени между бул. "Ал. Стамболийски", бул. "Константин Величков" и бул. "Инж. Иван Иванов"
КИНО НА ОТКРИТО В ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“
На 14 август 2017 г. (понеделник) от 20:45 "Блок игрално кино" на открито ще представи  в парк "Възраждане" игралния филм „Куче“ на режисьора Владимир Петев,  2016  и филма „Урок“ на режисьора Петър Вълчанов и Кристина Грозева, 2014.