Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Публикувано на: 22.06.2017 г. | 14:38 ч.

                                         О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

     Район „Възраждане“ - СО в съответствие с  чл. 131 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване за УПИ V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, кв.21, м. „НПЗ Средец“,  район „Възраждане“- СО.

       С документацията може да се запознаете в сградата на район „Възраждане“-СО, бул. „Ал. Стамболийски“ №62, ет.3, стая 16 при арх. А. Николова, вторник и четвъртък от 14.00ч. до 17.00ч.

       Издадена е Заповед РВЕ17-РА50-7/21.06.2017г. на кмета на район „Възраждане“-СО за провеждане на обществено обсъждане относно проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване за УПИ V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, кв.21, м. „НПЗ Средец“,  район „Възраждане“-СО Представянето на проекта ще се състои в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София на 10.07.2017г. (понеделник) от 17:30ч.

     Писмени становища по проекта могат да се депозират в срок до 25.07.2017г. (вторник) в деловодството на район „Възраждане“-СО, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.

     Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства и пр. Писмени становища постъпили след определения срок не се приемат.

    За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 08.08.2017 (вторник) от 17:30ч. в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.

 

                                                                        Главен архитект на район

                                                                                            “Възраждане”: ........../п/............

                                                                                                                        / арх. Л. Гавазова /

 

Заповед № РВЕ17-РА50-7/21.06.2017 г.

Още от Новини и съобщения


ЗАКРИТИЯТ БАСЕЙН В ПАРК
Кметът на София Йорданка Фандъкова и кметът на район „Възраждане“ Савина Савова провериха готовността на закрития басейн в парк „Възраждане“ да посрещне първите си посетители.
ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ”
Чрез проекта  се предоставят услуги по домовете, оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;  хора с увреждания;  възрастни в риск – лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;  поставени под карантина във връзка с COVID-19.
ПОКЛОН ПРЕД БОТЕВ И ГЕРОИТЕ, ЗАГИНАЛИ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ
2 юни Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България