Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Публикувано на: 22.06.2017 г. | 14:38 ч.

                                         О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

     Район „Възраждане“ - СО в съответствие с  чл. 131 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване за УПИ V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, кв.21, м. „НПЗ Средец“,  район „Възраждане“- СО.

       С документацията може да се запознаете в сградата на район „Възраждане“-СО, бул. „Ал. Стамболийски“ №62, ет.3, стая 16 при арх. А. Николова, вторник и четвъртък от 14.00ч. до 17.00ч.

       Издадена е Заповед РВЕ17-РА50-7/21.06.2017г. на кмета на район „Възраждане“-СО за провеждане на обществено обсъждане относно проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване за УПИ V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, кв.21, м. „НПЗ Средец“,  район „Възраждане“-СО Представянето на проекта ще се състои в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София на 10.07.2017г. (понеделник) от 17:30ч.

     Писмени становища по проекта могат да се депозират в срок до 25.07.2017г. (вторник) в деловодството на район „Възраждане“-СО, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.

     Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства и пр. Писмени становища постъпили след определения срок не се приемат.

    За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 08.08.2017 (вторник) от 17:30ч. в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.

 

                                                                        Главен архитект на район

                                                                                            “Възраждане”: ........../п/............

                                                                                                                        / арх. Л. Гавазова /

 

Заповед № РВЕ17-РА50-7/21.06.2017 г.

Още от Новини и съобщения


ИЗПЪЛНЕНО ОБЕЩАНИЕ ОТ КМЕТА НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ САВИНА САВОВА
Район "Възраждане" изпълни ремонт на междублоково пространство в „Зона Б-18“, част от „Зелената зона“ за платено почасово паркиране между блоковете: 1,3,4,5,6,7 и бл. 339, 339Б, 340 и 341.IZPA
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ В ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ В ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
КМЕТЪТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ САВИНА САВОВА НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА
Новата сграда е разширение на 119 детска градина  "Детска планета" на ул. "Брегалница" 26-30.
РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ" ПОДКРЕПЯ КАМПАНИЯТА "КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ"
По инициатива на кмета на район „Възраждане“ Савина Савова бяха поставени 10 метални контейнера с форма на сърце за събиране на пластмасови капачки.