Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Публикувано на: 22.06.2017 г. | 14:38 ч.

                                         О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

     Район „Възраждане“ - СО в съответствие с  чл. 131 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване за УПИ V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, кв.21, м. „НПЗ Средец“,  район „Възраждане“- СО.

       С документацията може да се запознаете в сградата на район „Възраждане“-СО, бул. „Ал. Стамболийски“ №62, ет.3, стая 16 при арх. А. Николова, вторник и четвъртък от 14.00ч. до 17.00ч.

       Издадена е Заповед РВЕ17-РА50-7/21.06.2017г. на кмета на район „Възраждане“-СО за провеждане на обществено обсъждане относно проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване за УПИ V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, кв.21, м. „НПЗ Средец“,  район „Възраждане“-СО Представянето на проекта ще се състои в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София на 10.07.2017г. (понеделник) от 17:30ч.

     Писмени становища по проекта могат да се депозират в срок до 25.07.2017г. (вторник) в деловодството на район „Възраждане“-СО, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.

     Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства и пр. Писмени становища постъпили след определения срок не се приемат.

    За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 08.08.2017 (вторник) от 17:30ч. в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.

 

                                                                        Главен архитект на район

                                                                                            “Възраждане”: ........../п/............

                                                                                                                        / арх. Л. Гавазова /

 

Заповед № РВЕ17-РА50-7/21.06.2017 г.

Още от Новини и съобщения


ЗАПОЧНА ПРЕМАХВАНЕТО НА СУХИ ДЪРВЕТА И КЛОНИ В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“-СО
С цел превенция на инциденти се извършва и допълнителен оглед на изсъхнали и опасни дървета и клони на територията на район „Възраждане“, които попадат в имоти общинска собственост.
Проект за разглеждане от граждани
 "Организация на движението /включително  и въвеждане на еднопосочно движение/ по улиците заключени между бул. "Ал. Стамболийски", бул. "Константин Величков" и бул. "Инж. Иван Иванов"
КИНО НА ОТКРИТО В ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“
На 14 август 2017 г. (понеделник) от 20:45 "Блок игрално кино" на открито ще представи  в парк "Възраждане" игралния филм „Куче“ на режисьора Владимир Петев,  2016  и филма „Урок“ на режисьора Петър Вълчанов и Кристина Грозева, 2014.