Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Прием на документи за предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда

Публикувано на: 24.01.2018 г. | 15:24 ч.

Уважаеми дами и господа,

От 22.01.2018г. до 22.02.2018г., район „Възраждане” стартира прием на документи за предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда / „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”/ за хора с увреждания и лица над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Всички кандидат-потребители на социални услуги трябва да подадат следните документи:

Заявление / по образец/, което може да бъде получено на място или изтеглено от тук;

Копие от документ за самоличност/ за дете – копие от удостоверение за раждане/

Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ или при липса на ТЕЛК – копие на протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидата е с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

В рамките на новия прием ще се извърши социална оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугите. Въз основа на изготвената оценка ще се формира т. нар. индивидуален месечен бюджет от часове за ползване на една от трите предлагани социални  услуги за всеки кандидат. На база на тези часове ще се изготви класиране на кандидатите, които по етапно ще бъдат включвани.

Кандидатите за „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” трябва да подадат следните документи:

Заявление /по образец/, което може да бъде получено на място или изтеглено от тук;

Копие от документ за самоличност;

Служебна бележка от местоработата / ако кандидата работи/;

Копие от удостоверение за преминато обучение за Домашен помощник/ Домашен санитар/ Личен асистент, по други проекти и програми / ако е приложимо/

Документите се приемат всеки работен ден от 8,30ч. до 17,00 ч. в деловодството на районната администрация на район „Възраждане” в срок до 22.02.2018г.

Още от Новини и съобщения


80 СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА ОТ РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ" ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ВКЪЩИ
Проектът „Топъл обяд“ в район „Възраждане“ се реализира без прекъсване от юли 2013 година. От началото наизвънредното положение, нуждаещите се получават топлата храна вкъщи.
РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА НА КМЕТА НА СОФИЯ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА В ПОДКРЕПА НА САМОТНИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Кметът на район "Възраждане" Савина Савова, заедно с доброволци от района, посети възрастни хора в домовете им и им достави храна.
СЪОБЩЕНИЕ
Преустановяват се, до второ нареждане, посещенията в домакинствата на лицата, пожелали подмяна на старите си отоплителни устройства на твърдо гориво.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С МАСКИ НА ЗАКРИТИ И ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Мярката се предприема с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID 19, която е тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб.