Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Прием на документи за предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда

Публикувано на: 24.01.2018 г. | 15:24 ч.

Уважаеми дами и господа,

От 22.01.2018г. до 22.02.2018г., район „Възраждане” стартира прием на документи за предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда / „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”/ за хора с увреждания и лица над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Всички кандидат-потребители на социални услуги трябва да подадат следните документи:

Заявление / по образец/, което може да бъде получено на място или изтеглено от тук;

Копие от документ за самоличност/ за дете – копие от удостоверение за раждане/

Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ или при липса на ТЕЛК – копие на протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидата е с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

В рамките на новия прием ще се извърши социална оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугите. Въз основа на изготвената оценка ще се формира т. нар. индивидуален месечен бюджет от часове за ползване на една от трите предлагани социални  услуги за всеки кандидат. На база на тези часове ще се изготви класиране на кандидатите, които по етапно ще бъдат включвани.

Кандидатите за „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” трябва да подадат следните документи:

Заявление /по образец/, което може да бъде получено на място или изтеглено от тук;

Копие от документ за самоличност;

Служебна бележка от местоработата / ако кандидата работи/;

Копие от удостоверение за преминато обучение за Домашен помощник/ Домашен санитар/ Личен асистент, по други проекти и програми / ако е приложимо/

Документите се приемат всеки работен ден от 8,30ч. до 17,00 ч. в деловодството на районната администрация на район „Възраждане” в срок до 22.02.2018г.

Още от Новини и съобщения


Кметът на район „Възраждане“ Савина Савова откри училищния шахматен турнир „Възраждане“ 2020 - част от Програмата на района срещу агресията в училище
Савина Савова, кмет на район "Възраждане": Шахматът е древна игра, която възпитава уважение към противника, търпение, развива въображението, учи на стратегия и тактика, а също е и начин за самоусъвършенстване. Шахматният турнир, който организираме за поредна година е част от Програмата на район „Възраждане“ и на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на нашия район за противодействие на проявите на агресия и насилие в училище. Столична община и район „Възраждане“  полагаме грижи и създаваме добри условия за спорт на децата и младежите, популяризираме различни видове спорт за по-качествен, активен и здравословен живот.
Кметът на район «Възраждане» Савина Савова отчете успешната превантивна работа на МКБППМН
Савина Савова, кмет на район "Възраждане и председател на МКБППМН: Благодарение на успешната превантивна работа нямаме деца, настанени във ВУИ и СПИ, нямаме и деца с повторни противообществени прояви  
Повод за гордост
Младият диригент и композитор Милен Апостолов, заслужено е сред номинираните тази година за наградите „Икар“ 2020