Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ СТАРТИРА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕВРОПА“ 2018

Публикувано на: 17.04.2018 г. | 18:30 ч.

В заседателната зала на район „Възражане“-СО се проведе първата работна среща по проект „Модели за обновяване и социализация на отделна сграда и прилежащото и обществено и дворно пространство“, който се реализира от екип на Сдружение „Възраждане 2016“ с ръководител арх. Свободна Вранчева в партньорство с район „Възраждане“ и граждански инициативен комитет „Възраждане-Женски пазар“, с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2018 на Столична община. Проектът предвижда развитие на разработените през 2016 г. модели за опазване, обновяване и оздравяване на средата в историческите квартали на София.  Насочен е  към стимулиране на собственици и инвеститори към ремонтни и обновителни дейности за повишаване стандарта на живот и естетизиране на средата, в духа на съвременните европейски практики.

В кварталите около обновения Женски пазар съществуват проблеми, характерни и за други централни зони, свързани с най-активната част на градския център. Съхранените сгради, улична структура и силуети от началото на 20-ти век са част от културно-историческия контекст на града, ценена от гражданите и специалистите, която заслужава да се запази като се подобрят общите й качества и стандарта на обитаване. Това ще се постигне с цялостно отношение към средата, към особеностите на застрояването и уличните ансамбли, но и със съхраняването на отделните сгради. Благодарение на системите за опазване на паметниците и за саниране са възстановени редица сгради, както и Женския пазар. За съжаление, в квартала има сгради и улични фронтове, които деградират от десетилетия и обновените части губят от своята ценност поради лошото състояние на редица елементи от заобикалящото ги застрояване.  В съответствие с реалните нужди на обитателите и местната власт, проектът ще анализира всички части и елементи на отделна сграда в зоната на Женски пазар за определяне на дейностите по ремонт и обновяване и формулиране на предложения за стимулиране на инвеститорски интерес.

В съответствие с констатираните нужди и проблеми, проектът е насочен към доразработване и допълване на модели и решения за реални обновителни процеси, на примера на отделна сграда и прилежащите й пространства. Тези дейности са необходими заради остаряването на изграденото и за общо подобряване на средата, като се запази характерът на застрояването и се обновят градски елементи в критично състояние. Въз основа на подробни изследвания ще се препоръчат възможности за надстрояване в рамките на общия характер на уличния фронт, за облагородяване на дворните терени , за естетизиране на уличните пространства, за повишаване стандарта за обитаване и работа на нивото на съвременните изисквания.

Специално внимание изискват проблемите със собствеността. В тази връзка се предвижда работа с всеки собственик за пълно изследване на състоянието и възможностите за подобряване на общите прилежащи части на сградата, с участието на партньорите- управлението на район „Възраждане“ и граждански Инициативен комитет „Възраждане - Женски пазар“.

Изборът на екипа, реализиращ проекта, определи сграда, чието състояние днес изисква спешни мерки и действия за стимулиране на обновителните процеси и оздравяване на цялостната среда за обитателите и за самия Женски пазар.

Проектната идея  е иновативна по отношение на:

  • Прецизирането на модели на основата на подробни изследвания на отделна сграда с участието на обитателите: собственици, наематели, експерти от район „Възраждане“-СО и бъдещи инвеститори.
  • Метод за  съвместна работа  за повишаване на стандарта на обитаване и естетизиране на градската среда.
  • Иновативната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020, защото е насочена към обществена и политическата подкрепа за инвестиции в една приоритетна област за развитието на столицата, като се фокусира върху уникалната идентичност и европейска значимост на града.
  • Включването на заинтересованите страни в разработването на проекта и така насърчава експериментите, за повишаване КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, за надграждане върху силните страни на града и района, за подчертаване на предимствата на материалните свидетелства на градската история и потенциала на историческите райони и зони за съвременното устойчиво развитие.

Приложението на резултатите от предложения проект при други сгради и квартали в историческия център на Столицата ще съдейства за утвърждаването й като интелигентен град (SMART CITY), който изгражда среда с високо качество на живот за гражданите на основата на добро управление.

Целта на проекта е прецизиране и доработване на моделите за постигане на детайлно проектно и инвестиционно решение за обновяването на имотите, общите части, дворното и уличното пространство. Чрез съвместната работа с обитатели, собственици и с местната власт ще се трасира пътя за устойчиво социализиране и облагородяване на сгради и части от исторически квартали на основата на задълбочени конкретни анализи и предложения за оздравяване, естетизиране и усъвършенстване на градската среда.


 

Галерия
Още от Новини и съобщения


КМЕТЪТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ САВИНА САВОВА БЕШЕ УДОСТОЕНА СЪС ЗВАНИЕТО ПРИЯТЕЛ НА „ФЕСТИВАЛ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО“
КМЕТЪТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ САВИНА САВОВА БЕШЕ УДОСТОЕНА СЪС ЗВАНИЕТО ПРИЯТЕЛ НА „ФЕСТИВАЛ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО“