Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Старши експерт - Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството

Публикувано на: 19.09.2018 г. | 13:10 ч.

Старши експерт - Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството

 

минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
-висше образование ''Бакалавър'';
професионална област -  строителство и архитектура;
професионален опит -1 година;
вид правоотношение - трудово;
 
Специални умения и знание: Компютърни умения -MS Office.Познаване на законовите и подзаконовите актове, умения за работа в екип, способност да планира, организира и контролира собствената си работа.
 
Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето,заемащо длъжността: 
Нормативната уредба в областта на инвестиционното проектиране, ЗУТ и техните поднормативни актове, ЗУЗСО, АПК, КТ, ЗС,ЗУЕС,ЗКН,ЗАНН, Наредби и правилници на СОС. 
 
Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Организира дейностите по контрол по длъжността:строителството на територията на район „Възраждане”.
Осъществява контрол по прилагане на устроиствените планове одобрените инвеститорски проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива и спазването на действащите нормативни актове по устройство на територията.
Участва в постоянната комисия по чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ. Извършва периодични наблюдения и превантивен контрол върху техническото състояние на всички сгради в района . Подготвя предписания до собствениците.
Изисква всички необходими за проверките документи,данни,легитимация,писмени справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа и контролни органи и експлотационни дружества.
Подготвя протоколи и проектозаповеди за строежи, подлежащи на поправяне, заздравяване или премахване.
Подготвя проектозаповеди за премахване на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.
Изготвя протоколи по Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на стоежи или части от тях от органите на СО.
Работи по постъпили преписки, жалби и сигнали в рамките на ЗУТ и поднормативните актове към него.Приема граждани, подготвя становища и справки.
 
Необходими документи:
-автобиография;
-копие от диплома;
 
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю
 
Месечна заплата : бруто - 510 - 1150 лв.

Още от Новини и съобщения


СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОТПРАВЯ ВТОРА П О К А Н А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО
Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация.
ИЗПЪЛНЕНО ОБЕЩАНИЕ ОТ КМЕТА НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ САВИНА САВОВА
Район "Възраждане" изпълни ремонт на междублоково пространство в „Зона Б-18“, част от „Зелената зона“ за платено почасово паркиране между блоковете: 1,3,4,5,6,7 и бл. 339, 339Б, 340 и 341.IZPA
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ В ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ В ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
КМЕТЪТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ САВИНА САВОВА НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА
Новата сграда е разширение на 119 детска градина  "Детска планета" на ул. "Брегалница" 26-30.