Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Провеждане на обществено обсъждане

Публикувано на: 04.06.2019 г. | 11:46 ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

ОТНОСНО:Проект за ПУП-ИПРЗ и РУП за кв.335Б, м.„Пробив бул.П.Славейков“, район „Възраждане“- СО

                    Район „Възраждане“ – СО  в съответствие с чл. 131 от ЗУТ, съобщава, че е изработен Проект за ИПРЗ и РУП за УПИ II, VIII и IX, кв.335Б, м. „Пробив Бул.П.Славейков“, район „Възраждане“- СО.

            С документацията можете да се запознаете в сградата на район „Възраждане“, бул. „А. Стамболийски“ №62, вторник и четвъртък от 14.00 до 17.00 часа, арх. З. Захариева.

            Издадена е Заповед № РВЕ19-РД09–126/30.05.2019г. на Кмета на район „Възраждане“ за провеждане на обществено обсъждане относно проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване и Работен Устройствен План за УПИ II, VIII и IX, кв.335Б, м. „Пробив Бул.П.Славейков“, район „Възраждане“- СО. Представянето на проекта ще се състои в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, ет.2, зала №6, бул. „А. Стамболийски“ №62, гр. София на 13.06.2019г. (четвъртък) от 17:30ч.

            Писмени становища по проекта могат да се депозират в срок до 28.06.2019г. (петък) в деловодството на район „Възраждане“, бул. „А. Стамболийски“ №62, гр. София.

            Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства и др., придружени от актуални скици, стари скици, документи за собственост, телефон, e-mail – адрес, за връзка с подателя. Становища постъпили след определения срок няма да бъдат разглеждани.

            За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 03.07.2019г. (сряда) от 17:30ч. в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, ет.2, зала №6, бул. „А. Стамболийски“ №62, гр. София.

Обявление за обществено обсъждане

Заповед за обществено обсъждане

Изменение на план за регулация

Изменение на план за регулация и застрояване

Работен устройствен план

Силует от север

Силует от югозапад

 

 

Още от Новини и съобщения


80 СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА ОТ РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ" ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ВКЪЩИ
Проектът „Топъл обяд“ в район „Възраждане“ се реализира без прекъсване от юли 2013 година. От началото наизвънредното положение, нуждаещите се получават топлата храна вкъщи.
РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА НА КМЕТА НА СОФИЯ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА В ПОДКРЕПА НА САМОТНИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Кметът на район "Възраждане" Савина Савова, заедно с доброволци от района, посети възрастни хора в домовете им и им достави храна.
СЪОБЩЕНИЕ
Преустановяват се, до второ нареждане, посещенията в домакинствата на лицата, пожелали подмяна на старите си отоплителни устройства на твърдо гориво.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С МАСКИ НА ЗАКРИТИ И ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Мярката се предприема с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID 19, която е тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб.