Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Провеждане на обществено обсъждане

Публикувано на: 04.06.2019 г. | 11:46 ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

ОТНОСНО:Проект за ПУП-ИПРЗ и РУП за кв.335Б, м.„Пробив бул.П.Славейков“, район „Възраждане“- СО

                    Район „Възраждане“ – СО  в съответствие с чл. 131 от ЗУТ, съобщава, че е изработен Проект за ИПРЗ и РУП за УПИ II, VIII и IX, кв.335Б, м. „Пробив Бул.П.Славейков“, район „Възраждане“- СО.

            С документацията можете да се запознаете в сградата на район „Възраждане“, бул. „А. Стамболийски“ №62, вторник и четвъртък от 14.00 до 17.00 часа, арх. З. Захариева.

            Издадена е Заповед № РВЕ19-РД09–126/30.05.2019г. на Кмета на район „Възраждане“ за провеждане на обществено обсъждане относно проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване и Работен Устройствен План за УПИ II, VIII и IX, кв.335Б, м. „Пробив Бул.П.Славейков“, район „Възраждане“- СО. Представянето на проекта ще се състои в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, ет.2, зала №6, бул. „А. Стамболийски“ №62, гр. София на 13.06.2019г. (четвъртък) от 17:30ч.

            Писмени становища по проекта могат да се депозират в срок до 28.06.2019г. (петък) в деловодството на район „Възраждане“, бул. „А. Стамболийски“ №62, гр. София.

            Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства и др., придружени от актуални скици, стари скици, документи за собственост, телефон, e-mail – адрес, за връзка с подателя. Становища постъпили след определения срок няма да бъдат разглеждани.

            За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 03.07.2019г. (сряда) от 17:30ч. в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, ет.2, зала №6, бул. „А. Стамболийски“ №62, гр. София.

Обявление за обществено обсъждане

Заповед за обществено обсъждане

Изменение на план за регулация

Изменение на план за регулация и застрояване

Работен устройствен план

Силует от север

Силует от югозапад

 

 

Още от Новини и съобщения


Кметът на район „Възраждане“ Савина Савова откри училищния шахматен турнир „Възраждане“ 2020 - част от Програмата на района срещу агресията в училище
Савина Савова, кмет на район "Възраждане": Шахматът е древна игра, която възпитава уважение към противника, търпение, развива въображението, учи на стратегия и тактика, а също е и начин за самоусъвършенстване. Шахматният турнир, който организираме за поредна година е част от Програмата на район „Възраждане“ и на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на нашия район за противодействие на проявите на агресия и насилие в училище. Столична община и район „Възраждане“  полагаме грижи и създаваме добри условия за спорт на децата и младежите, популяризираме различни видове спорт за по-качествен, активен и здравословен живот.
Кметът на район «Възраждане» Савина Савова отчете успешната превантивна работа на МКБППМН
Савина Савова, кмет на район "Възраждане и председател на МКБППМН: Благодарение на успешната превантивна работа нямаме деца, настанени във ВУИ и СПИ, нямаме и деца с повторни противообществени прояви  
Повод за гордост
Младият диригент и композитор Милен Апостолов, заслужено е сред номинираните тази година за наградите „Икар“ 2020