Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Отмяна на приемно време

Публикувано на: 09.03.2020 г. | 15:58 ч.
    З  А  П  О  В  Е  Д

№ РВЕ20-РД09-  44    /09.03.2020г.

На основание чл.46, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-114/05.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която е обявена грипна епидемия на територияна на Република България,

 

О Т М Е Н Я М :

Приемното време на всички служби от администацията на СО-район “Възраждане”, които се помещават на втори и трети етаж в административната сграда с адрес: гр.София, бул.”Ал.Стамболийски”, №62., за периода 10.03.-13.03.2020г. , включително.

Всички въпроси на граждани  свързани с дейността на районната администрация да се отправят до съответните служители чрез телефоните обявени на сайта на СО- район “Възраждане.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите на районната администрация, дежурните по  РСС и служителя от охранителна фирма „Егида – София“ ЕАД.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Дарина Енева – секретар на  СО-район “Възраждане.

 

САВИНА САВОВА 

КМЕТ НА СО- РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”                            

Още от Новини и съобщения


УЧЕНИЦИ ОТ 136 ОУ УЧАСТВАХА ВЪВ ФОРУМ-ТЕАТЪР СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА
Инициативата е част от Годишната програма на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на район "Възраждане". 
„ДА ДАРИШ ЖИВОТ“ С ЧАСТИЦА ОТ ТЕБ
В район „Възраждане“ беше открит стенопис с послание за донорство
30 ГОДИНИ ПРИЯТЕЛСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ИЗРАЕЛ
В 134 СУ "Димчо Дебелянов" беше отбелязана 30-годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Израел.