Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ – СЪРЦЕТО НА СОФИЯ

Публикувано на: 28.06.2016 г. | 10:21 ч.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ДО 01.11.2016 г.

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ – СЪРЦЕТО НА СОФИЯ

Конкурс за есе, фотография, видеоклип и рисунка

Цел: Опознаване на историята и съвременните достижения на район „Възраждане“ – неразделна част от културно-историческия и административен център на София.

РЕГЛАМЕНТ

Участници:

 • Ученици от 9 до 12 клас

 • За изработването на видеоклип се допуска участие на екипи, състоящи се до трима души.

 • Могат да участват български ученици от страната и чужбина.

 • Приемат се текстове само на български език.

Категории:

 • Есе – до 2 стандартни страници размер А4 (210 х 297 мм), шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1.0. Едно есе от участник. Към есето трябва да има информация за: името на участника, възрастта, училището и класа, имейл и телефон за връзка;

 

 • Фотография – до 5 дигитални фотографии от един участник, формат JPEG  с кратко описание на всяка творба - заглавие кратък текст, описващ мястото, ситуацията и посланието на снимката (до 40 думи). Големината на изображенията трябва да бъде не по- малка от 1024 пиксела по дългата страна, с резолюцията на изображението - не по-малка от 72 dpi. Максимална големина на файл - 5 MB.  Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали. Допускат се следните допълнителни обработки на снимките: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението и прекадриране на снимката;

 

 • Видеоклип с продължителност до 10 минути – видеофайл на външен носител (CD, DVD, Flash Drive) или връзка към сайт за видео споделяне (youtube, vbox7, vimeo и др.), заедно с кратко описание към него - до 3 видеоклипа от участник или екип;

 

 • Рисунка – размер А1(594х841 мм), без ограничения  на  материалите, инструментите или техниката на рисуване. Рисунките трябва да са в оригинал. На гърба на рисунката трябва да има надпис със заглавието на творбата, името на участника, възрастта, училището и класа, имейл и телефон за връзка.

 

 • Участие:

Участниците изпращат своите предложения на e-mail: konkursi@so-vazrajdane.bg

или на пощенски адрес:

София 1303, бул. „Александър Стамболийски“ 62, район „Възраждане“, с надпис: За конкурса: „Възраждане“ – сърцето на София

За изпратените по пощата материали, важи датата на пощенското клеймо. Всички материали трябва да имат информация за участника в конкурса: име и фамилия, възраст, училище и клас, населено място, електронна поща и телефон.

С участието си в този конкурс участниците дават своето съгласие предложенията и имената им да бъдат публично известявани и публикувани в печатни и онлайн медии, да бъдат използвани в рекламни материали на район „Възраждане“- СО.

Срок за участие:

01.07.2016 до 7.09.2016 г.

Получените в срок предложения ще бъдат разглеждани от жури, което ще излъчи победителите във всяка една от категориите. Победителите в категориите ще бъдат обявени на страницата на район „Възраждане“ СО и ще бъдат наградени на тържествена церемония на 17 септември – Денят на София в парк „Възраждане“.

НАГРАДИ:

 • Първа награда – лаптоп 11.6”

 • Втора награда –  мобилен телефон с 4G

 • Трета награда –   таблет 8” с 4G

Още от Новини и съобщения


ЗАПОЧНА ПРЕМАХВАНЕТО НА СУХИ ДЪРВЕТА И КЛОНИ В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“-СО
С цел превенция на инциденти се извършва и допълнителен оглед на изсъхнали и опасни дървета и клони на територията на район „Възраждане“, които попадат в имоти общинска собственост.
Проект за разглеждане от граждани
 "Организация на движението /включително  и въвеждане на еднопосочно движение/ по улиците заключени между бул. "Ал. Стамболийски", бул. "Константин Величков" и бул. "Инж. Иван Иванов"
КИНО НА ОТКРИТО В ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“
На 14 август 2017 г. (понеделник) от 20:45 "Блок игрално кино" на открито ще представи  в парк "Възраждане" игралния филм „Куче“ на режисьора Владимир Петев,  2016  и филма „Урок“ на режисьора Петър Вълчанов и Кристина Грозева, 2014.