Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

17.08.2018 г. -Публично състезание - "Паркоустройство и благоустройство на междублоковото пространство – кв.335, м.“Зона Б-5“ по плана на гр. София, район „Възраждане“

Активна от: 17.08.2018 г. приключва на 14.09.2018 г.

"Паркоустройство и благоустройство на междублоковото пространство – кв.335, м.“Зона Б-5“ по плана на гр. София, район „Възраждане“ :

1.Решение

2.Обявление

3. Документация

4.Образци и Договор

5.КСС

6.Технически изисквания

7.Проект за кв.335

8.ЕЕДОП

9. Съобщение за промяна на часа за отваряне на оферти - 14.09.2018 г.

10. Съобщение за отваряне на ценовите оферти. - 09.10.2018 г.

11. Протокол - 17.10.2018 г.

12. Решение - 17.10.2018 г.