Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

30-11-2018 г. - Открита процедура - Обновяване за ЕЕ на МЖС във връзка с НПЕЕМЖС по 21 обособени позиции

Активна от: 30.11.2018 г. приключва на 07.01.2019 г.

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Възраждане“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Сердика“, бл.13
2. Обособена позиция №2- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Сердика“, бл.14
3. Обособена позиция №3- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.6
4. Обособена позиция №4- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.7
5. Обособена позиция №5- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.11
6. Обособена позиция №6- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.13
7. Обособена позиция №7- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-19“, бл.13/14
8. Обособена позиция №8 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Сердика“, бл.13 (по обособена позиция 1)
9. Обособена позиция №9 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Сердика“, бл.14 (по обособена позиция 2)
10. Обособена позиция №10 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.6 (по обособена позиция 3)
11. Обособена позиция №11 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.7 (по обособена позиция 4)
12. Обособена позиция №12 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.11 (по обособена позиция 5)
13. Обособена позиция №13 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.13 (по обособена позиция 6)
14. Обособена позиция №14 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-19“, бл.13/14 (по обособена позиция 7)
15. Обособена позиция №15 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Сердика“, бл.13 (по обособена позиция 1)
16. Обособена позиция №16 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Сердика“, бл.14 (по обособена позиция 2)
17. Обособена позиция №17 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.6 (по обособена позиция 3)
18. Обособена позиция №18 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл. 7 (по обособена позиция 4)
19. Обособена позиция №19 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.11 (по обособена позиция 5)
20. Обособена позиция №20 -  Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.13 (по обособена позиция 6)
21. Обособена позиция №21 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-19“, бл.13/14 (по обособена позиция 7)

1. Решение за отриване - публикувано на 04.12.2018 г.

2. Обявление за поръчка -публикувано на 04.12.2018 г.

3. Документация -публикувано на 04.12.2018 г.

4. Образци -публикувано на 04.12.2018 г.

5. ЕЕДОП -публикувано на 04.12.2018 г. https://ec.europa.eu/tools/espd

6. Техническа документация :

6.1. ж.к. Сердика, бл. 13 -публикувано на 04.12.2018 г.

6.2. ж.к. Сердика, бл. 14 -публикувано на 04.12.2018 г.

6.3. ж.к. Зона Б-18, бл. 6 -публикувано на 04.12.2018 г.

6.4. ж.к. Зона Б-18, бл. 7 -публикувано на 04.12.2018 г.

6.5. ж.к. Зона Б-18, бл. 11 -публикувано на 04.12.2018 г.

6.6. ж.к. Зона Б-18, бл. 13 -публикувано на 04.12.2018 г.

6.7. ж.к. Зона Б-19, бл. 13-14 -публикувано на 04.12.2018 г.

7. Разяснение 1 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 07.12.2018 г.

8. Разяснение 2 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 10.12.2018 г.

9. Разяснение 3 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 11.12.2018 г.

10. Разяснение 4 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 14.12.2018 г.

11. Разяснение 5 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 20.12.2018 г.

12. Разяснение 6 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 21.12.2018 г.

13. Разяснение 7 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 21.12.2018 г.

14. Разяснение 8 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 21.12.2018 г.

14. Разяснение 9 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 28.12.2018 г.

14. Разяснение 10 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 28.12.2018 г.