Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

18.02.2019 г. - „Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община”

Активна от: 18.02.2019 г. приключва на 05.03.2019 г.

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

2. Информация за публикуване в Профил на купувача

3. Образци и Договор (.rar)

4. Технически задания

6. КСС

7. ЕEДОП

8. Информация за удължаване на срока

9. Протокол - 13.03.2019 г.

10. Договор - 26.03.2019 г.