Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

12.02.2019 г. - Извършване на специализиран ученически превоз на деца и ученици по обособени позиции: 67 ОУ и 136 ОУ

Активна от: 12.02.2019 г. приключва на 25.02.2019 г.

Извършване на специализиран ученически превоз на деца и ученици по обособени позиции: 67 ОУ и 136 ОУ

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

2. Информация за публикуване в Профил на купувача

3. Указания

4. Образци

5. Техническа спецификация

6. ЕЕДОП

7. Информация за удължаване на срока

8. Протокол - 26.02.2019 г.

9. Договор 67 ОУ - 26.03.2019 г.

10 Договор 136 ОУ - 26.03.2019 г.