Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Публични регистри

Декларации по чл. 12 , т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл. 12 т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл. 12 т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси