Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Банкови сметки за заплащане на такси към район „Възраждане“ - СО

 Общинска банка АД, ФЦ „Ал. Стамболийски”

 IBAN: BG 49 SOMB 9130 3124 986 201

 BIC: SOMBBGSF

 Основания:

  1. Вид на таксата; (ТБО, НАЕМИ, ТАКСА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯ, РАЗРЕШИНИЯ ЗА СТРОЕЖ И ДР. ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ)
  2. Адрес на обекта.

В съотв. графи: име и БУЛСТАТ на фирмата