Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно придобито имущество

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно придобито имущество

 

 

№ по ред

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Вид на декларацията по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

 

Име, презиме и фамилия

Месторабота

Длъжност

1

РВЕ18-ВК91-112/1/-09.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-112-09.05.2018г

Декларация   по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 частII   Интереси

Васил Бояджиев

СО район „Възраждане”

Главен юрисконсулт

2

РВЕ18-ВК91-118-10.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-118/1/-10.05.2018г

Декларацията по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Малина Кърчева

СО район „Възраждане”

Старши

юрисконсулт

3

РВЕ18-ВК91-119-11.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-119-11.05.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Лариса Юрукова

СО район „Възраждане”

Старши специалсист

4

РВЕ18-ВК91-120/1/

11.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-120-11.05.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество.

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Биляна Димитрова

СО район „Възраждане”

Старши специалист

5

РВЕ18-ВК91-121

11.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-121/1/

11.05.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Елена Бръмбарова

СО район „Възраждане”

Главен счетоводител

6

РВЕ18-ВК91-122

11.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-122/1/

11.05.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Росица Младенова

СО район „Възраждане”

Главен експерт „Бюджет’’

7

РВЕ18-ВК91-122

11.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-123/1/

11.05.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Елка Петрова

СО район „Възраждане”

Старши експерт

8

РВЕ18-ВК91-123/1/

11.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-123

11.05.2018г.

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Гергана  Килифарева

СО район „Възраждане”

Старши

експерт

9

РВЕ18-ВК91-126/

14.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-126/1/

14.05.2018г.

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация  по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Щерю Иванчев

СО район „Възраждане”

Главен експерт

10

РВЕ18-ВК91-129

14.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-129/1/

14.05.2018г

Декларацията по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Христо Ковачев

СО район „Възраждане”

Главен експерт

11

РВЕ18-ВК91-130

15.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-130/1/

15.05.2018г

Декларацията по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Теодора Михайлова

СО район „Възраждане”

Главен експерт

12

РВЕ18-ВК91-135

17.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-135/1/

17.05.2018г

Декларацията по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Даниела Донова

СО район „Възраждане”

Главен експерт

13

РВЕ18-ВК91-139

18.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-139/1/

18.05.2018г

Декларацията по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Милка Георгиева

СО район „Възраждане”

Старши специалист

14

РВЕ18-ВК91-145

25.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-145/1/

25.05.2018г

Декларацията по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Мая Стоянова

СО район „Възраждане”

Главен експерт

15

РВЕ18-ВК91-148

30.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-145/1/

30.05.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Виолета Миладинова

СО район „Възражданеь

Старши специалист

16

РВЕ18-ВК91-152

01.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-152/1/

01.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Пепа Ангелова

СО район „Възраждане”

Старши експерт

17

РВЕ18-ВК91-155

04.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-1551/

04.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Адриана Цакова

 

СО район „Възраждане”

Старши специалист

18

РВЕ18-ВК91-157

05.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-157/1/

05.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Денка Павлова

СО район „Възраждане”

Старши експерт

19

РВЕ18-ВК91-158/1/

05.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-158

05.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Таня Янкова- Каспшик

СО район „Възраждане”

Главен експерт

20

РВЕ18-ВК91-161/1/

05.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-161

05.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

София Мелева

СО район „Възраждане”

Старши счетоводител

21

РВЕ18-ВК91-163

05.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-164

05.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Радослав Малковски

СО район „Възраждане”

Старши експерт

22

РВЕ18-ВК91-165

05.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-165/1/

05.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Нора Йосифова

СО район „Възраждане”

Старши специалист-касиер

23

РВЕ18-ВК91-167

05.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-164

05.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Магдалена  Клисурска

СО район „Възраждане”

Старши специалист

24

РВЕ18-ВК91-168

05.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-168/1/

05.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Марияна Атанасова

СО район „Възраждане”

Главен инженер

25

РВЕ18-ВК91-169

05.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-169/1/

05.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Цветанка Петрова

СО район „Възраждане”

Секретар на МКБППМН

 

26

РВЕ18-ВК91-171

05.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-171/1/

05.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Мартин Атанасов

СО район „Възраждане”

Старши специалсит ОМбП

27

РВЕ18-ВК91-170

01.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-170/1/

01.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Антоанета Дянкова

СО район „Възраждане”

Старши специалист

,,АИО и ГРАО‘‘

28

РВЕ18-ВК91-1

04.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-1551/

04.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Адриана Цакова

 

СО район „Възраждане”

Старши специалист

29

РВЕ18-ВК91-172

06.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-172/1/

06.06.2018г

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Емил Крумов

СО район „Възраждане”

Технически сътрудник ОМбП

30

РВЕ18-ВК91-173

06.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-173/1/

06.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Ваня Белчева

СО район „Възраждане”

Старши

експерт

31

РВЕ18-ВК91-174/

06.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-174/1/

06.06.2018г

Декларация по чл.35,ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Невяна Кирилова

СО район „Възраждане”

Старши специалист

32

РВЕ18-ВК91-175

06.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-175/1/

06.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Виолета Исакова

СО район „Възраждане”

Старши счетоводител

33

РВЕ18-ВК91-176

06.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-176/1/

06.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Зорница Мерджанова

СО район „Възраждане”

Старши

експерт

34

РВЕ18-ВК91-177

06.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-177/1/

06.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Виолета Юрукова

СО район „Възраждане”

Началник отдел ИИБЕ

35

РВЕ18-ВК91-179

06.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-179/1/

06.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Атанас Стоянов

СО район „Възраждане”

Старши

експерт

 

36

РВЕ18-ВК91-180

06.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-169/1/

06.06.2018г

Декларация по чл.35,ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Спас Узунов

СО район „Възраждане”

Старши

експерт

37

РВЕ18-ВК91-181

06.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-181/1/

06.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Валентин Варадинов

СО район „Възраждане”

Технически сътрудник ОМбП

38

РВЕ18-ВК91-182

06.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-182/1/

06.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Драгомир Драганов

СО район „Възраждане”

Гл.специалист

39

РВЕ18-ВК91-183

06.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-183/1/

06.06.2018г

 

Декларация по чл.35,ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Дарина Енева

СО район „Възраждане”

Секретар на район

40

РВЕ18-ВК91-162/2/

07.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-166/3/

07.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Йорданка Стамова

СО район „Възраждане”

Старши счетоводител

41

РВЕ18-ВК91-184

07.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-184/1/

07.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Красимира Ханджиева

СО район „Възраждане”

Старши

експерт

42

РВЕ18-ВК91-185

07.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-185/1/

07.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Любомир Велев

СО район „Възраждане”

Главен

експерт

 

43

РВЕ18-ВК91-186

07.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-186/1/

07.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Даниела Влаховска

СО район „Възраждане”

Специалист

 

44

РВЕ18-ВК91-187

07.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-187/1/

07.06.2018г

Декларация по чл.35,ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Румяна Димитрова

СО район „Възраждане”

Старши

експерт

45

РВЕ18-ВК91-188

07.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-188/1/

07.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Румян Петков

СО район „Възраждане”

 

Старши

експерт

 

46

РВЕ18-ВК91-189

07.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-189/1/

07.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Светлана Михайлова

СО район „Възраждане”

Началник отдел „АИО и ГРАО‘‘

47

РВЕ18-ВК91-190/2/

08.05.2018г.

РВЕ18-ВК91-190/3/

08.06.2018г

Декларация по чл.35,ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Даниела Белчева

СО район „Възраждане”

Старши

специалист

48

РВЕ18-ВК91-191

07.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-191/1/

07.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Евелина

Нунева

СО район „Възраждане”

Старши

специалист

49

РВЕ18-ВК91-192

07.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-192/1/

07.0

07.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Станислав Петрунов

СО район „Възраждане”

Младши

експерт

50

РВЕ18-ВК91-193

08.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-193/1/

08.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Мария Михайлова

СО район „Възраждане”

Старши

специалист

51

РВЕ18-

ВК91-195

08.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-195/1/

08.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Игна Спиридонова

СО район „Възраждане”

Финансов контрольор

52

РВЕ18-ВК91-196

08.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-192/1/

08.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Розита  Зафирова

СО район „Възраждане”

Старши

експерт

 

53

РВЕ18-ВК91-197

08.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-193/1/

08.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Мария Костова

СО район „Възраждане”

 

Главен

експерт

54

РВЕ18-ВК91-198

08.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-192/1/

08.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Емануела Баджова

СО район „Възраждане”

Старши

експерт

 

55

РВЕ18-ВК91-199

08.06.2018г.

РВЕ18-ВК91-199/1/

08.06.2018г

Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   Интереси

Ада Николова

СО район „Възраждане”

Старши

експерт

 

56 Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I ИмуществоДекларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   ИнтересиБорис ЙордановСО район „Възраждане”

Младши

експерт

  Декларация по чл. 35ал.1, т.2 част I Имущество
Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 част II   ИнтересиГалина КифоноваСО район „Възраждане”

Главен

експерт