Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Регистър на подадени декларации от служители в администрацията в район „Възраждане” по ЗПУКИ

 

 

 

Дата на подаване

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 12, т.1 от ЗПУКИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 12, т.1 от ЗПУКИ

 

Татяна Димитрова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Арх. Николай Диков

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Дарина Енева

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

арх. Людмила Гавазова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Игна Спиридонова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Гергана Килифарева

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Цветанка Петкова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Мартин Атанасов

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Светлана Михайлова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Антоанета Дянкова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Даниела Белчева

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Евелина Нунева

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Мария Михайлова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Милка Георгиева

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Виолета Миладинова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Радка Петрова

ИЗТЕГЛИИЗТЕГЛИ

 

Елена Бръмбарова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Росица Младенова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Даниела Донова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Виолета Исакова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

София Мелева

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Йорданка Стамова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Невяна Кирилова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Зорница Мерджанова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Нора Йосифова

ИЗТЕГЛИИЗТЕГЛИ
 

Розита Зафирова

ИЗТЕГЛИИЗТЕГЛИ

 

Малина Кърчева

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Васил Бояджиев

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Биляна Димитрова

ИЗТЕГЛИИЗТЕГЛИ

 

Щерю Иванчев

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Радослав Малковски

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Мая Стоянова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Любомир Велев

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Магдалена Клисурска

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Даниела Влаховска

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Теодора Михайлова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Спас Узунов

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Лариса Юрукова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Даниела Истаткова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Христо Ковачев

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Елка Петрова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Анна Виячева

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Димитър Петров

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Адриана Цакова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Емануела Баджова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

арх. Мария Костова

ИЗТЕГЛИИЗТЕГЛИ

 

арх .Ада Николова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Пепа Ангелова

ИЗТЕГЛИИЗТЕГЛИ

 

Виолета Юрукова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Мариана Атанасова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Таня Янкова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Румян Петков

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Румяна Димитрова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Станислав Петрунов

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Ваня Белчева

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Валентин Варадинов

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Виолета Василева

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Гергана Сивинова

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

 

Тотка Кръстева

ИЗТЕГЛИИЗТЕГЛИ
 

Драгомир Драганов

ИЗТЕГЛИИЗТЕГЛИ
 

Нели Костова

ИЗТЕГЛИИЗТЕГЛИ
 

Рена Стефанова

ИЗТЕГЛИИЗТЕГЛИ
 

Петранка Николова

ИЗТЕГЛИИЗТЕГЛИ