Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд- етап I“ финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции да приключи на 31.05.2023 г.

Процедурата за кандидатстване е отворена за всички заинтересовани собственици на многофамилни жилищни сгради в район „Възраждане“, регистрирали сдружения по Закона за управление на етажната собственост.  СС могата да поготвят документите и подаването им чрез районната администрация.

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с район „Възраждане“ за сгради, които се намират на територията на район „Възраждане“.

     Набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции приключва на 31.05.2023 г.

     Поради необходимостта от технологично време за извършване на проверки и други подготвителни дейности, Насоките за кандидатстване по процедурата, утвърдени от МРРБ, допускат възможността районните администрации да откажат приема на заявления за участие след 10.05.2023 г.

     За въпроси, свързани с процедурата заинтересованите лица могат да се обръщат към служителите от район „Възраждане“

на тел. 02/9805875 инж. Ваня Белчева и инж. Виолета Юрукова,

на тел. 02/9802889 Малина Кърчева – юрисконсулт

на тел: 02/9805073 Виолета Спасова - юрисконсулт

     За улеснение публикуваме линкове към документите, свързани с кандидатстване по процедурата:

 

Указания за процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд- етап I“ 

Насоки за кандидатстване

Приложение 1 - Покана за свикване на ОС учредване на СС

Приложение 2 - Протокол от залепване на поканата учредване на СС

Приложение 3 - Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 4 - Споразумение за създаване на СС

Приложение 5 - Справка за ССО

Приложение 6 - Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 7 - Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение 8 - Протокол от ОС на СС

Приложение 9 -  Декларация - собственик на самостоятелен обект в сградата, който не е член на СС

Приложение 10 - Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 11 - Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 12 - Протокол от ОС на собствениците (ЕС)