Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Харта на клиента

Харта на клиента

Нашите принципи:

 • Администрацията не пречи, а помага на гражданите.
 • Служителите в администрацията на СО - Район "Възраждане" ще Ви обслужат компетентно, законосъобразно, коректно, вежливо и в срок, при пълна равнопоставеност по пол, религия, етническа принадлежност, политически убеждения, като спазваме обявените в настоящата харта "стандарти за обслужване".

Стандарти за обслужване:

 • Да се отговаря на кореспонденцията ясно и в законово установения срок.
 • Да се обслужват клиентите, компетентно, любезно и експедитивно.
 • Да се отговаря на телефонните обаждания бързо, като се дава изчерпателен и полезен за клиента отговор.
 • Да се предоставя ясна и точна информация, относно услугите на съответната администрация.
 • Да се изнася своевременно и на достъпно място информация за обявени конкурси.
 • В случай, че съответната услуга не е от компетентността на нашата администрация, ние ще Ви насочим към администрацията, която я предоставя.

Администрацията на Район "Възраждане" се интересува от Вашата оценка за работата ни.

Районната администрация се съобразява с Вашите мнения, оплаквания и препоръки.

За връзка с нас:

Уважаеми съграждани Вие можете да се свържете с нас и да получите желаната информация и услуги:

 • Чрез посещение в сградата на район "Възраждане" на адрес: бул. „Александър Стамболийски“ №62, "Център за административно обслужване"
 • Чрез писмо по пощата на адрес: гр. София 1303, : бул. „Александър Стамболийски“ №62, Район „Възраждане“
 • Като се обадите на телефон: 02/981 43 64
 • Като изпратите факс на: 02/987 07 94
 • Като напишете писмо на електронната ни поща: info@so-vazrajdane.bg
 • Чрез нашия сайт: www.so-vazrajdane.bg
 • Чрез нашата Фейсбук страница - https://www.facebook.com/raion.vazrajdane/

Какво очакваме от Вас:

 • Информирайте се за възможностите, които Ви предлагаме.
 • Ясно дефинирайте вашия проблем.
 • Проучете необходимите изисквания и носете всички необходими документи.
 • Предоставяйте достоверна и коректна информация.

Действия на клиента при оплаквания, похвали, предложения и мнения:

Търсим Вашето мнение!

Ако сте доволни от съвместната ни работа:

 • Ще Ви бъдем благодарни да споделите Вашите бележки, препоръки и мнения.
 • Вашите препоръки, бележки и мнения, ще ни помогнат да подобрим качеството на услугите.
 • Гарантираме, че ще обсъдим предложенията Ви и ще огласим публично предприетите действия.
 • Поставете устно вашия проблем пред съответния началник на отдел, секретар на район, заместник-кмет или кмет.

Моля, информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба, като използвате някой от описаните по-горе канали за комуникация.

 

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при

комуникацията с нас!