Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Заповеди за премахване на ИУМПС

2021

Заповед  № РВЕ21-РД09-63/25.03.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-64/25.03.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-65/25.03.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-66/25.03.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-67/25.03.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-126/08.06.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-127/08.06.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-128/08.06.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-129/10.06.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-130/10.06.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-131/10.06.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-234/07.10.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-235/07.10.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-236/07.10.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-237/07.10.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-238/07.10.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-239/07.10.2021 г.

Заповед  № РВЕ21-РД09-240/07.10.2021 г.

2020

Заповед  № РВЕ20-РД09-139/15.09.2020 г.

Заповед  № РВЕ20-РД09-140/15.09.2020 г.

Заповед  № РВЕ20-РД09-141/15.09.2020 г.

Заповед  № РВЕ20-РД09-142/15.09.2020 г.

Заповед  № РВЕ20-РД09-143/15.09.2020 г.

Заповед  № РВЕ20-РД09-144/15.09.2020 г.

Заповед  № РВЕ20-РД09-145/15.09.2020 г.

2018

Заповед  № РВЕ19-РД09-115/09.05.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-249/13.12.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-248/13.12.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-247/13.12.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-246/13.12.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-245/13.12.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-178/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-177/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-176/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-175/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-174/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-173/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-172/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-171/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-170/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-169/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-168/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-167/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-166/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-165/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-164/28.08.2018 г.

Заповед  № РВЕ18-РД09-163/28.08.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-136/16.07.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-135/16.07.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-134/16.07.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-133/16.07.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-132/16.07.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-131/16.07.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-130/16.07.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-129/16.07.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-128/16.07.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-64/27.03.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-51/20.03.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-49/19.03.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-48/19.03.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-47/19.03.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-46/19.03.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-45/19.03.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-44/19.03.2018 г.

Заповед № РВЕ17-РД09-43/19.03.2018 г.