Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Избори НС 2023

Публикувано на: 07.02.2023 г. | 15:05 ч.
Заповеди на кмета на Столична община

 
Заповед № СОА23-РД09-492/09.02.2023 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 583 (хиляда петстотин осемдесет и три) избирателни секции за провеждане на изборите за Народно събрание – насрочени на 02 април 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Граници на избирателните секции
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Адреси на избирателните секции

Публикувано на 09.02.2023 г.

 

Указ № 28 на Президента на Републиката за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.
(обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)

Централна избирателна комисия:
https://www.cik.bg/

Още от Избори