Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Конкурс за отдаване под наем за срок от 7/седем/ години на не жилищни имоти-частна общинска собственост.

Публикувано на: 04.03.2015 г.

На основание Заповед № СО15-РД-09-335/04.02.2015г. на Кмета на СО, район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 7/седем/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение № 2 към конкурсната документация, включваща начална конкурсна цена.
Гаранцията за участие в конкурса е в размер на  350.00 /триста и петдесет/ лева за всеки обект.
Цената на документацията за участие в конкурса е 20.00 /двадесет/ лева без ДДС за всеки обект.
Закупуване на документация и подаване на оферти за участие се извършва на гише „Деловодство” в Център за информация и услуги в сградата на р-н „Възраждане”, гр.София, бул.„Ал.Стамболийски” № 62, партерен етаж. 
Закупуване на документация за участие: 30 дни от датата на публикуване на обявата. 
Краен срок за подаване на офертите за участие: 17.00ч. на 23.03.2015  г.
Разглеждане на предложенията: на 24.03.2015 г.-14.00 ч. в Зала № 6, ет.2 в сградата на р-н „Възраждане”, гр.София,бул.„Ал.Стамболийски” № 62.
Всички плащания се извършват по сметка на СО-район „Възраждане” в Общинска банка” АД-Финансов център „Ал.Стамболийски” IBAN: BG 40 SOMB 9130 3324 9862 01,  BIC:SOMBBGSF или на каса в Център за информация и услуги в сградата на р-н „Възраждане” - гр.София, бул.„Ал.Стамболийски” № 62, партерен етаж.
Телефони за връзка   /02/980-28-85 и /02/980-44-71.

Още от Конкурси


СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
19.08.2021г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост
На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета на Столична община ,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена.