Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Конкурс за работа - Началник на отдел

Публикувано на: 20.06.2018 г.

Документи и образци за кандидатстване

* Заявление за участие в конкурс 

Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС 

* Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

Класиране на кандидатите - 20.07.2018 г.


 

 

Още от Конкурси


Конкурс за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на част от общински имот - публична общинска собственост.
На основание Заповед СОА16-РД98-76/19.08.2016г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на част от общински имот - публична общинска собственост.
06.06.2016 - Конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от три години в 67 ОУ „Васил Друмев“ и 76 ОУ „Уилям Сароян“
Със заповед Заповед № СОА16-РД09-770/21.04.2016 г. на кмета на Столична община е открит конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от три години в 67 ОУ „Васил Друмев“ и 76 ОУ „Уилям Сароян“.