Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Бюджет 2016 дава на София - 1,2 милиарда лева

Публикувано на: 01.02.2016 г. | 10:15 ч.

София ще разполага с бюджет от 1,266 млрд. лв. през 2016 година, реши Столичният общински съвет. Средствата са по-малко от миналата година, когато бюджетът на столицата бе 1.49 млрд. лева.Причината е, че през тази година има по-малко мащабни проекти, финансирани с европейски средства. За сметка на това общината е заложила в бюджета собствени приходи в размер на 589 млн. лв., което е със 7 млн. лв. повече в сравнение с миналата година.Близо 421 млн. лв. са предвидени за капиталови разходи, от които 195 млн. лв. са осигурени по оперативни програми. Приоритетните проекти през 2016 г. са свързани с развитието на зелени системи, транспортна инфраструктура, сигурност, чистота, паркове и градини.Столичната община ще продължи с ангажиментите си за изграждане на детски градини и училища, подобряване на спортната инфраструктура, ремонтиране на вътрешноквартални улици.Ключов проект ще бъде строителството на третия метродиаметър, което започна преди дни.

Ето и списък с проектите, които ще се реализират през 2016 г. в София:

Изграждане и модернизация на общински сгради: Изграждане на 9 нови детски градини в районите "Връбница", "Витоша", "Младост", "Илинден", "Красно село", "Средец" , "Люлин", "Красна поляна"

Цялостна модернизация и въвеждане на енергоефективни мерки в  17 училища и 10 детски градини в районите "Красна поляна", "Надежда", "Връбница", "Илинден", "Средец", "Кремиковци", "Сердика"

Разширение и преустройство на 4 училища – 9 ФЕГ в "Средец", I АЕГ, "Оборище", 98 НУ"Надежда" и 43 ОУ "Хр. Смирненски", „Илинден“

Изграждане на 3 физкултурни салона към 98 НУ, "Надежда", 9 ФЕГ, "Средец", I АЕГ "Оборище"

Изграждане на 3 жилищни блока с общо 100 апартамента-  71 социални жилища в "Люлин" и "Връбница"-  29 апартамента за преобезщетяване на собственици на отчуждени имоти в район "Възраждане"

Изграждане на улици, булеварди и пробиви: Доизграждане на ул. "Обиколна" от бул. "Копенхаген" до бул. "Цветан Лазаров";-  Реконструкция на бул."Монтевидео";

Кръстовище на две нива бул. "Академик Иван Гешов" – бул."България"

Реконструкция на ул. "Богатица";

Изграждане на улица, свързваща ул. "Феникс" и ул. "Промишлена", р-н Овча купел;

Основен ремонт и рехабилитация на основни градски артерии: бул."Владимир Вазов", включително 9 моста;•  бул. "Витоша" от ул. "Гургулят" до ул. "Бяла черква", вкл.релсов път – етап 2;•  ул. "Козлодуй" от бул. "Мария Луиза" до ул. "Индустриална", вкл.релсов път;•  ул. "Богатица";

Основни проекти за развитие на обществения транспорт:

Разширение на втори метродиаметър. Оперативна програма "Транспорт 2007 – 2013"- Изграждане на трети метродиаметър – финансиран чрез ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020- Доставка на нови трамваи - финансирано чрез заем от ЕИБ- Доставка на трамваи от Прага

Обновяване на автобусния парк – финансирано чрез заем от ЕИБ- Модернизация на трамвайния подвижен състав – финансирана чрез Българо-швейцарската програма за сътрудничество- Разработване на План за устойчива градска мобилност – техническа помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество;

Проект за интегриран столичен градски транспорт - Фаза 2 – финансиран чрез ОП "Региони в растеж" 2014-2020

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради:

 Регистрирани сдружения на собствениците – 220

Подадени заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП)- 140, от които:

121 - с положителна оценка

Сключени договори между СС и СО – 109

Сключени тристранни договори – 94

Договори за енергийно и техническо обследване – 34

Сгради с изготвен Технически паспорт и енергийно обследване – 22

Сгради с изготвен инвестиционен проект – 1; 4 с отрицателна оценка; 9 - върнати за корекция;1 - изтеглено от заявителя в район „Красно село“

Проекти за енергийно обновяване на:

146 ОУ "Патриарх Евтимий", с. Волуяк - р-н "Връбница"- 85 СОУ "Отец Паисий", р-н "Кремиковци"- 29 СОУ "Кузман Шапкарев", р-н Сердика- 90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", район Люлин- 44 СОУ "Неофит Бозвели", р-н "Подуяне"- 2 СОУ "Акад. Емилиян Станев" р-н "Витоша"- 79 СОУ "Индира Ганди", район Люлин- 11 ОУ "Свети Пимен Зографски", р-н "Изгрев"- 86 ОУ "Св. Климент Охридски", р-н "Витоша"- 73 СОУ с ИЧЕ "Владислав Граматик" , р-н "Триадица"

Проекти за ВиК мрежа:- кв. „Горна Баня“ и „Овча Купел“ – I-ви етап- м. "Сливница", район "Люлин" – III-ти етап- Главен клон II, кв. "Симеоново", район "Витоша"

Главен колектор IV на кв. "Горубляне", район "Младост"- III-ти етап

Главен колектор I на м. "Кръстова вада - запад", район "Триадица"

Общо 75 проекта ще се реализират със средства по европейските програми:

31 инфраструктурни проекта

44 проекта за социални, образователни и информационни услуги

ОП "Региони в растеж":

Цялостна модернизация на 14 училища и 10 детски градини, в "Красна поляна", "Надежда", "Връбница", "Илинден" и "Средец"- Обновяване на 2 социални заведения – Център за временно настаняване "Света София" - "Илинден" и Кризисен център за деца в риск "Вяра, Надежда и Любов" - "Надежда"

Обновяване на ОКИ "Средец" и театър "София" ОП "Околна среда":

Сектор "Води"

Подготовка на Регионални прединвестиционни проучвания

Сектор "Отпадъци" – Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадъци

ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура":

Линия 3, депо "Ботевградско шосе" – бул. "Вл. Вазов" – ЦГЧ – "Овча купел" ОП "Добро управление":

"Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България".

ОП "Развитие на човешките ресурси":

Проекти, насочени към подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания чрез социални услуги, т. нар. лични асистенти

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж":

Проекти, предоставящи образователни услуги за деца и ученици от малцинствени групи                         

http://gradat.bg/news/2016/01/28/2694225_sofiia_shte_razpolaga_s_bjudjet_ot_12_mlrd_lv_prez/?ref=rss

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет