Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

„ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”

Публикувано на: 11.03.2016 г. | 17:18 ч.

Стартира проектът „Център за независим живот на район „Възраждане“. В представянето  на проекта участваха: кметът на район „Възраждане“ Савина Савова, заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, заместник-кмета на СО Албена Атанасова, директорът от „Заетост“, на Генерална дирекция  „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската комисия Стефан Олсон,  заместник-кмета на район „Възраждане“ Татяна Димитрова, ръководителят  на проекта Гергана Килифарева и ръководителят на виртуалния център Албена Събева.

„Столична община и район „Възраждане“ активно работят за предоставяне на широк спектър от социални дейности и качествени социални услуги.На територията на район „Възраждане“ има изградени и работят: Дом за стари хора в „Зона Б-5“, два пенсионерски клуба и клуб на инвалида, Дневен център за възрастни хора с ментални увреждания „Света Марина“, Медико-социален дом „Света София“, Център за обществена подкрепа „Света София“ и от 2016 г.  работи и  „Детска къща“ (защитено жилище). Основният акцент в предоставяните социални услуги е повишаването на качеството им, чрез създаване на по-добри условия и осигуряване на професионалисти и експерти в сферата на социалните дейности“ каза Савина Савова, кмет на район „Възраждане“.

От началото на 2016 г.  започват дейностите  на проект „Център за Независим живот в район Възраждане” с безвъзмездната финансова помощ по Процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.           

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаване на условия и интегрирани грижи за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване. Този проект надгражда постигнатите резултати по процедура "Нови алтернативи", финансирана по ОП РЧР 2014-2020, чрез прилагане на нов широкоспектърен подход на почасови услуги. Основна цел е да се предоставят интегрирани услуги на лица с трайни увреждания и невъзможност за самообслужване чрез комплексни грижи, подкрепа в домашна среда, осигуряване на достъп до социални и здравни услуги и заведения с помощта на специализирано транспортно средство, което ще закупим, както и професионална психологическа консултация и рехабилитационни процедури. Проектът  е с продължителност 21 месеца, на общата стойност 499 999,17 лв. Социалната услуга се предоставя на 85 потребители, за които ще се грижат 20 лични асистенти, 20 социални асистенти, 9 домашни помощници, рехабилитатор, психолог и медицинска сестра.

Кметът на район “Възраждане” Савина Савова сподели с присътващите, че “екипът на район “Възраждане”, в който работят специалисти с опит, отношение и чувствителност към проблемите на жителите на Района, цени възможността да осигури  помощ за хората с увреждания, трайна нетрудоспособност  и невъзможност да се самообслужват. Всички потребители, използвали социалните услуги по предходните проекти, дават висока оценка за екипа и проектите, и необходимостта да продължи предоставянето на тези услуги и в бъдеще.Използвам възможността да благодаря от името на район “Възраждане” и потребители на социалните услуги за това, че чрез проектите сме част от системата на солидарност на Европейския съюз”.

Стефан Олсон благодари за възможността да присъства на представянето на Проекта и да се запознае с хората, които са потребители на социалните услуги, техните   житейски истории и да чуе оценката им за необходимостта от тези дейности.  

Галерия
Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет