Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ЗАБРАВЕНИТЕ ИГРИ НА ДЕТСТВОТО – ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО, АГРЕСИЯТА И ОМРАЗАТА

Публикувано на: 27.10.2016 г. | 16:54 ч.

Забравените детски игри като успешна практика за превенция и противодействие на проявите на насилие, агресия, нетолерантност и омраза бяха представени на теоретико-практическия семинар, организиран от район „Възраждане“.

Да си припомнят и да научат нови детски игри от проф. Кирил Аладжов имаха възможност заместник-министъра на младежта и спорта Асен Марков, кметът на район „Възраждане“ Савина Савова, секретаря на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (БППМН) към Министерски съвет Константин Томанов, общинският съветник Борислав Борисов. 

С теоретико-практическия семинар стартира проектът на район „Възраждане“ „Забравените игри на детството – превенция срещу агресията и насилието“. Целта на проекта е чрез различни състезателни игри, които спомагат за физическото и психическо развитие на учениците и тяхната успешна социализация и интеграция, да се осъществи превенция на насилието и агресията в училище.

„Район „Възраждане“ работи активно за превенция на насилието и агресията, ксенофобията, расизма и всички форми на омраза и се стреми да предоставя възможност за качествена подготовка и квалификацията на педагогическия персонал и експертите от МКБППМН и на своите партньори. Защо забравените игри от детството? След представянето на проекта „Градът на игрите“ с нас се свърза проф. Кирил Аладжов и представи своята книга и изследване, което е направил по време на педагогическата си практика за позитивното влияние на състезателните игри, чрез които се осъществява баланс между времето, което децата прекарват, използвайки съвременните технологии и времето, в което те участват в спортните игри и натрупват полезен опит в общуването помежду си и общуването с природата“, каза в приветствието си кметът на район „Възраждане“ Савина Савова.

„Игрите са поле, където учениците и децата от социално уязвими групи, деца в риск и деца от ромската етническа общност имат възможност да се изявяват, изграждат и показват лидерски качества и активно да комуникират“, подчерта Савина Савова.

Проектът се реализира в партньорство с училищата в район „Възраждане“ с финансовата подкрепа на Столична община - Програма за изпълнение на Общинската стратегия за физическо възпитание и спорта. Проектът се реализира в партньорство и с фондация „Етнопалитра“. Чрез дейностите на проекта учителите по физическо възпитание и учениците от 5 и 6 клас на 7-те общински ОУ и СУ в район „Възраждане“, обществени възпитатели към МКБППМН, педагогическите съветници, ресурсни учители, ръководители на спортни клубове ще се запознаят със забравени детски игри и правилата им.

Статистиката сочи, че нарастват проявите на агресия, насилие и омраза в училище. В миналото, когато тези игри са практикувани, е имало по-малко офталмологични заболявания, гръбначни изкривявания, плоскостъпие, деца с наднормено тегло - проблеми, които днес са масово разпространени сред около 50-60 % от учениците и младите хора.

Проф. Кирил Аладжов, доктор на педагогическите науки представи различни състезателни, забавни и музикални игри и след това направи демонстрация с ученици от училището домакин 18 СУ „Уилям Гладстон“.

След семинара, в периода до 15 декември т. г., във всички училищата - партньори по проекта ще бъдат направени демонстрации на: джитбол, народна топка, дърпане на въже, ритане на топка в цел, скачане на въже, игра на часовник, „Виенски“,  „Ръце-глава“ и др., след което ще се проведе спортен празник, в който ще вземат участие отбори, сформирани след проведените демонстрации. Ще бъдат излъчени отборни победители - момичета и момчета.

Галерия
Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет