Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Програма „Зелена София“ 2017

Публикувано на: 25.04.2017 г. | 11:35 ч.

На основание Заповед № СОА17-РД09-458/21.04.2017 г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма Зелена София” за 2017 г.

Краен срок за получаване на проектните предложения - до 17,00ч. на 29.05.2017 г. в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия ще се кандидатства.

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система" на СО. на бул.”Ломско шосе" № 2А. ет.4. ст.З и ст.7, тел.: 02 904 14 27, 02 904 14 26, всеки петък от 10,00ч. до 12,00ч. и на e-mail: so green@abv.bg .

1. Откриване на процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма Зелена София за 2017 г.

2. Заповед за обявяване на процедура за финансиране на проекти по Програма Зелена София за 2017 г.

3. Списък с цени на материали и оборудване за доставка по Програма Зелена София за 2017 г.

4. Списък на длъжностни лица от районните администрации за указания, насоки и информация по Програма Зелена София за 2017 г.

5. Правила за управление на Програма Зелена София, изменени с Решение №102 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет

6. Актуализирани насоки за кандидатстване по Програма Зелена София за 2017 г.

7. Изображения на растителност и градинско обзавеждане по Програма Зелена София

8. Договор за доставка на растителност, цветя, тревни смески, паркова мебел, машини, инструменти и материали за ремонт по програма Зелена София за 2017 г.

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявление

Образец 1.1 - Протокол и решение на етажната собственост

Образец 1.2 - Декларация

Образец 1.3 - Удостоверение

Образец 1.4 - Декларация

Образец 1.5 - Отчет

Приложение А - Формуляр за кандидатстване

Приложение Б - Бюджет

Лица за контакт в район "Възраждане" :

Станислав Петрунов - мл. експерт отдел "ИИБЕ" - ет. 3, ст. 19, тел : 02 / 980 42 62 ; в.306

Христо Ковачев - гл. експерт отдел "Устройство на територията" - ет. 3, ст. 13, тел :02 / 987 80 55 ; в. 314

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет