Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Прием на документи за предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда

Публикувано на: 24.01.2018 г. | 15:24 ч.

Уважаеми дами и господа,

От 22.01.2018г. до 22.02.2018г., район „Възраждане” стартира прием на документи за предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда / „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”/ за хора с увреждания и лица над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Всички кандидат-потребители на социални услуги трябва да подадат следните документи:

Заявление / по образец/, което може да бъде получено на място или изтеглено от тук;

Копие от документ за самоличност/ за дете – копие от удостоверение за раждане/

Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ или при липса на ТЕЛК – копие на протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидата е с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

В рамките на новия прием ще се извърши социална оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугите. Въз основа на изготвената оценка ще се формира т. нар. индивидуален месечен бюджет от часове за ползване на една от трите предлагани социални  услуги за всеки кандидат. На база на тези часове ще се изготви класиране на кандидатите, които по етапно ще бъдат включвани.

Кандидатите за „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” трябва да подадат следните документи:

Заявление /по образец/, което може да бъде получено на място или изтеглено от тук;

Копие от документ за самоличност;

Служебна бележка от местоработата / ако кандидата работи/;

Копие от удостоверение за преминато обучение за Домашен помощник/ Домашен санитар/ Личен асистент, по други проекти и програми / ако е приложимо/

Документите се приемат всеки работен ден от 8,30ч. до 17,00 ч. в деловодството на районната администрация на район „Възраждане” в срок до 22.02.2018г.

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет