Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

УЧИЛИЩАТА С ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Публикувано на: 02.04.2018 г. | 11:33 ч.

Граници на прилежащи райони към училищата в район „Възраждане“ с прием в първи клас за учебната 2019/2020 година. - карта на район "Възраждане"- СО

СИСТЕМА ПРИЕМ 1 КЛАС

 ГРАНИЦИ НА ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ КЪМ УЧИЛИЩА С ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЗА УЧЕБНАТА   2019/2020 ГОДИНА

В рамките на административно определените граници на район „Възраждане“, се запазват утвърдените граници на прилежащите райони към всяко училище, съгласно Протокол от 15.02.2017 г., както следва:

  1. 46 ОУ „Константин Фотинов“

Бул. „Сливница“ (южна част-четни номера) > бул. „Кн.Мария Луиза“ (западна част-нечетни номера) > ул. „Пиротска“ (северна част-четни номера) > ул. „Антим І“ (източна част-четни номера) – до бул. „Сливница“

  1. 67 ОУ „Васил Друмев“

Ул. „Камен Андреев“ (югозападна част) > „инж.Иван Иванов“  > ул. „Добруджански край“  - до ул. „Камен Андреев“

  1. 76 ОУ „Уилям Сароян“

Бул. „Христо Ботев“ (източна част-четни номера) > ул.“Пиротска“ (южна част-нечетни номера) > бул. „Кн.Мария Луиза“ (западна част-нечетни номера) > пл.“Св.Неделя“ (западна част) > ул. „Позитано“ (северна част-четни номера) – до бул. „Христо Ботев“

  1. 136 ОУ „Любен Каравелов“

Бул. „Константин Величков“ (-нечетни номера) > бул. „Сливница“ (южна част) > „инж.Иван Иванов“ (западна част-нечетни номера) - до бул. „Константин Величков“

  1. 18 СУ „Уилям Гладстон“

Бул. „инж.Иван Иванов“ (източна част-четни номера) > бул. „Сливница“ (южна част-нечетни номера) > ул. „Антим І“ (западна част-нечетни номера) > ул.“Пиротска“ (северна част-четни номера) > ул. „Отец Паисий“ (западна част-нечетни номера) > бул. „Тодор Александров“ (северна част-четни номера) – до бул. „инж.Иван Иванов“

  1. 30 СУ „Братя Миладинови“

Бул. „инж.Иван Иванов“ (източна част) > ул.“Камен Андреев“ > ул. „Добруджански край“ > ул. „Отец Паисий“ > до бул. „инж.Иван Иванов“ (южна част-нечетни номера) > бул. „Тодор Александров“ (южна част-нечетни номера) – до бул. „инж.Иван Иванов“

  1. 32 СУ „Климент Охридски“

Ул. „Пиротска“ (южна част-нечетни номера) > бул. „Христо Ботев“ (западна част-нечетни номера) > ул. „Позитано“ (северна част-четни номера) > ул.“Марко Балабанов“ (северна част – четни номера) > ул.“Три уши“ (северна част – четни номера) > ул. „Отец Паисий“ (източна част-четни номера) – до ул. „Пиротска“

Така определените граници на прилежащите райони към училищата са определени при осъществяване прием в първи клас, съгласно чл.43, ал.1 от  Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН.

 

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет