Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ СТАРТИРА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕВРОПА“ 2018

Публикувано на: 17.04.2018 г. | 18:30 ч.

В заседателната зала на район „Възражане“-СО се проведе първата работна среща по проект „Модели за обновяване и социализация на отделна сграда и прилежащото и обществено и дворно пространство“, който се реализира от екип на Сдружение „Възраждане 2016“ с ръководител арх. Свободна Вранчева в партньорство с район „Възраждане“ и граждански инициативен комитет „Възраждане-Женски пазар“, с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2018 на Столична община. Проектът предвижда развитие на разработените през 2016 г. модели за опазване, обновяване и оздравяване на средата в историческите квартали на София.  Насочен е  към стимулиране на собственици и инвеститори към ремонтни и обновителни дейности за повишаване стандарта на живот и естетизиране на средата, в духа на съвременните европейски практики.

В кварталите около обновения Женски пазар съществуват проблеми, характерни и за други централни зони, свързани с най-активната част на градския център. Съхранените сгради, улична структура и силуети от началото на 20-ти век са част от културно-историческия контекст на града, ценена от гражданите и специалистите, която заслужава да се запази като се подобрят общите й качества и стандарта на обитаване. Това ще се постигне с цялостно отношение към средата, към особеностите на застрояването и уличните ансамбли, но и със съхраняването на отделните сгради. Благодарение на системите за опазване на паметниците и за саниране са възстановени редица сгради, както и Женския пазар. За съжаление, в квартала има сгради и улични фронтове, които деградират от десетилетия и обновените части губят от своята ценност поради лошото състояние на редица елементи от заобикалящото ги застрояване.  В съответствие с реалните нужди на обитателите и местната власт, проектът ще анализира всички части и елементи на отделна сграда в зоната на Женски пазар за определяне на дейностите по ремонт и обновяване и формулиране на предложения за стимулиране на инвеститорски интерес.

В съответствие с констатираните нужди и проблеми, проектът е насочен към доразработване и допълване на модели и решения за реални обновителни процеси, на примера на отделна сграда и прилежащите й пространства. Тези дейности са необходими заради остаряването на изграденото и за общо подобряване на средата, като се запази характерът на застрояването и се обновят градски елементи в критично състояние. Въз основа на подробни изследвания ще се препоръчат възможности за надстрояване в рамките на общия характер на уличния фронт, за облагородяване на дворните терени , за естетизиране на уличните пространства, за повишаване стандарта за обитаване и работа на нивото на съвременните изисквания.

Специално внимание изискват проблемите със собствеността. В тази връзка се предвижда работа с всеки собственик за пълно изследване на състоянието и възможностите за подобряване на общите прилежащи части на сградата, с участието на партньорите- управлението на район „Възраждане“ и граждански Инициативен комитет „Възраждане - Женски пазар“.

Изборът на екипа, реализиращ проекта, определи сграда, чието състояние днес изисква спешни мерки и действия за стимулиране на обновителните процеси и оздравяване на цялостната среда за обитателите и за самия Женски пазар.

Проектната идея  е иновативна по отношение на:

  • Прецизирането на модели на основата на подробни изследвания на отделна сграда с участието на обитателите: собственици, наематели, експерти от район „Възраждане“-СО и бъдещи инвеститори.
  • Метод за  съвместна работа  за повишаване на стандарта на обитаване и естетизиране на градската среда.
  • Иновативната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020, защото е насочена към обществена и политическата подкрепа за инвестиции в една приоритетна област за развитието на столицата, като се фокусира върху уникалната идентичност и европейска значимост на града.
  • Включването на заинтересованите страни в разработването на проекта и така насърчава експериментите, за повишаване КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, за надграждане върху силните страни на града и района, за подчертаване на предимствата на материалните свидетелства на градската история и потенциала на историческите райони и зони за съвременното устойчиво развитие.

Приложението на резултатите от предложения проект при други сгради и квартали в историческия център на Столицата ще съдейства за утвърждаването й като интелигентен град (SMART CITY), който изгражда среда с високо качество на живот за гражданите на основата на добро управление.

Целта на проекта е прецизиране и доработване на моделите за постигане на детайлно проектно и инвестиционно решение за обновяването на имотите, общите части, дворното и уличното пространство. Чрез съвместната работа с обитатели, собственици и с местната власт ще се трасира пътя за устойчиво социализиране и облагородяване на сгради и части от исторически квартали на основата на задълбочени конкретни анализи и предложения за оздравяване, естетизиране и усъвършенстване на градската среда.


 

Галерия
Още от Новини и съобщения