Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

СТАРТИРА ПРОГРАМА ЗЕЛЕНА СОФИЯ 2018

Публикувано на: 21.05.2018 г. | 20:10 ч.

По Програма "Зелена СОФИЯ" е открита процедура по кандидатстване за финансиране
на проекти за 2018 г.
Краен срок за получаване на проектните предложения - до 17:00 ч. на 18.06.2018 г. в
деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия ще се
кандидатства.
Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с
документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg
в темата „Околна среда – Програми и проекти”.
Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена
система” на СО, на бул.”Ломско шосе” No 2А, ет.4, ст.3 и ст.7, тел.:
02 904 14 27, 02 904 14 26, 02 904 14 23, всеки петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и на e-
mail:so_green@abv.bg.
На сайта на Столична община е публикуван списък с длъжностни лица от съответната
районна администрация, които ще дават указания, насоки и информация по програмата.

За повече информация:
https://www.sofia.bg/web/guest/green-sofia-projects-02/-
/asset_publisher/WfIJvLd31n43/content/programa-zelena-sofia-
2018?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2F
guest%2Fgreen-sofia-projects-
02%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_WfIJvLd31n43%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%
3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D3

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет