Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Представяне на проект „Приложение на модели за обновяване и социализация на примерна сграда и прилежащото й обществено и дворно пространство“

Публикувано на: 30.10.2018 г. | 17:26 ч.

Савина Савова, кмет на район „Възраждане“-СО: Съхраняването и възстановяването на сградите паметници на културата е обща грижа, за която работим активно, но е и основна отговорност на собствениците, която те не бива да забравят.

Сдружение „Възраждане-2016“ и район „Възраждане“-СО представиха резултатите на съвместно реализирания проект „Приложение на модели за обновяване и социализация на примерна сграда и прилежащото й обществено и дворно пространство“, разработен с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2018 г. на Столична община.

В представянето участваха: кметът на район „Възраждане“-СО Савина Савова, заместник-кметът на район „Възраждане“ арх. Николай Диков, секретаря на район „Възраждане“-СО Дарина Енева,  арх. Свободна Вранчева, ръководител на проекта и председател на Сдружение „Възраждане 2016“, Анелия Атанасова, представител на Програма „Европа“ 2018, експерти от районната администрация и членове на екипа на арх. Вранчева, представители на партньорската неформална структура – Инициативен комитет „Възраждане – Женски пазар“.

Савина Савова приветства присъстващите и благодари на всички участници в проекта за положените усилия и за постигнатите резултати. „Съвместните ни проекти със Сдружение „Възраждане 2016“ засягат една изключително актуална тема за София и за нашия район, а именно съхраняването и възстановяването на сградите паметници на културата, създаването на условия, съответстващи на съвременните стандарти на живот като запазваме архитектурата и духа на историческия център на столицата ни. Проектите ни стартираха след подписване на Меморандума за сътрудничество от кмета на София Йорданка Фандъкова и кмета на 3 арондисман на Париж „Маре“ и поредица от проекти и срещи с експерти от Франция и България. В настоящия проект акцент беше изработването на предложения за обновяване на една конкретна сграда, в която собствеността на  СО е 70% и която се нуждае от реставрация и обновяване. Сградата е на ул. „Стефан Стамболов“ 56“. Кметът на район „Възраждане“ Савина Савова благодари на екипа на Програма „Европа“2018 на СО и специално на ръководителя на Програмата Ирина Йорданова за оценката и възможността да се реализира този необходим и актуален за София и район „Възраждане“ проект. В заключение, Савина Савова добави, че съхраняването и възстановяването на сградите паметници на културата е обща грижа, за която работим активно, но е и основна отговорност на собствениците, която те не бива да забравят.

Арх. Свободна Вранчева представи проекта и резултатите му. „Избраната сграда е в непосредствена близост до Женския пазар, район който екипът ни изследва задълбочено през 2016 г. и бяха направени сериозни анализи и оценки на възможностите за опазване и оздравяване на сградите в кварталите от една от най-атрактивните части на градския център. В този район е необходимо да се съхрани градската структура на ценните улични ансамбли и силуети като се подобрят общите качества на застрояването и условията на обитаване и работа.  По време на работата по проекта в реални условия се оцениха още веднъж сериозните проблеми за ангажираността на собствениците за ремонтни и обновителни мероприятия и необходимостта от по-ефективни юридически и финансови предпоставки за тяхното подпомагане.“ Арх. Вранчева сподели за извършените дейности – първоначално екипът на проекта се е спрял на сграда на ул. „Стефан Стамболов“ 35 след поредица от срещи със собствениците е последвал отказ и нежелание на собствениците да се погрижат  за своите имоти в етажната собственост, независимо от изискванията на закона. Усилията на екипа за  реализиране на успешен модел и утвърждаване на политиката на СО за съхраняване на сградите и ансамблите паметници на културата са стимулирали следващата стъпка - избор на друг обект, предложен от район „Възраждане“ – сградата на ул. „Стефан Стамболов“ 56 . Сградата е построена през 1923 г. и е обявена за недвижима културна ценност – категория „местно значение“ и е в обхвата на групов паметник  „Старите пазарища“/ №196 ДВ бр. 40/1978. Сградата е част от източния фронт на най-активната търговска зона от Женския пазар и нейното реставриране и обновяване ще повлияе непосредствено на общата естетизация на средата и ще подчертае обновения от Столична община Женски пазар.

„Моделът за изследване на сградата беше усъвършенстван като процесът обхвана разработването на отделни фишове – 11 на брой за имота и прилежащото му обществено и дворно пространство, общите елементи на сградата, отделните магазини и апартаменти с техните инфраструктурни мрежи, конструктивни особености и др. Фишовете съдържат оценка на състоянието и предложения за обновяването и опазването, за реставрацията и социализацията на сградата“, каза арх. Свободна Вранчева и представи мерките предприети от Столична община  - разработен е анализ и възможни  промени в основните нормативни документи в областта на недвижимото културно наследство – Закона за културното наследство и Закона за закрила и развитие на културата. Предложено е създаването на постоянно действащ национален координационен орган – Национална комисия за културното наследство към Министерски съвет, чийто състав и правилник ще се утвърждават от Министър-председателя. Вече е създаден Фонд за градско развитие, от който се очаква да подпомогне и стимулира подобряването на градската среда.

След интересната дискусия, заместник-кметът на район „Възраждане“ арх. Николай Диков сподели, че след реализацията на проекта следва изработване на Задание за ремонт и реставриране на сградата, проектиране и търсене на възможности за финансиране на обновяването на сградата.   

Галерия
Още от Новини и съобщения