Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ВАЖНИ ПРОМЕНИ ОТНОСНО НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Публикувано на: 01.12.2018 г. | 16:03 ч.

ВАЖНИ ПРОМЕНИ ОТНОСНО НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Влизат в сила от 01.12.2018г.

На територията на СО се забранява създаването на шум, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, включително за религиозни, политически, производствени, промишлени, строително-монтажни и ремонтни дейности в работни дни в периода от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа. В почивните дни горепосочените дейности, създаващи шум, са забранени, освен в случаите на съгласие на засегнатите обитатели. Глобата е в размер от 100 до 200 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 200 до 400 лв. При повторност съответно от 200 до 300 лв. и и/или с имуществена санкция в размер от 400 до 600 лв.
Забранява се:
- извършването на строително-монтажни работи (СМР) изразяващи се в разбиване на бетон, взривни работи, удари с чук, пробивни дейности, рязане с ъглошлайф, точене на инструменти, фрезоване, пясъкоструйно или шлайфъчно почистване с високо налягане, използване на хеликоптери за строителни работи, биене със земекопни машини, откъртване на залепнал материал по кофата на багера, къртачни и подобни на къртачните дейности на cтроежи, попадащи в жилищни и смесени многофункционални устройствени зони или на техните граници, в периода от 22.00 до 08.00 часа в работни дни, както и в периода от 21.00 до 09.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в празнични и почивни дни. Глобата е в размер от 100 до 300 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв. При повторност - от 300 до 500 лв и и/или с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.
- употребата на открито на пиротехнически изделия - фойерверки от категория 1, в периода от 22.00 до 8.00 часа, а на 1-ви януари от 01.00 до 10.00 часа. Глобата е от 100 до 300 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв. При повторно нарушение – от 500 до 800 лв, и/или с имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.
- провеждането на територията на Столична община на спортни, културни, обществени и други масови мероприятия, както и сватбени, семейни и фирмени тържества, на открити общински имоти в периода от 22.00 до 08.00 часа, а на 1 януари от 01.00 до 08.00 часа, извън случаите, регламентирани от Закона за събранията, митингите и манифестациите. Разрешение за провеждане на такива мероприятия се издава от кмета на СО или упълномощени от него длъжностни лица. Глобата е от 300 до 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.
За повече информация: 
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=3792691

 

 

Още от Новини и съобщения