Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ПРИКЛЮЧВАТ СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ПЪРВАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ФИНАНСИРАНА ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Публикувано на: 25.02.2019 г. | 18:59 ч.

В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ПРИКЛЮЧВАТ СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ПЪРВАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ФИНАНСИРАНА ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  

В първия обект - многофамилна жилищна сграда в район „Възраждане“ на ул."Три уши" № 107, финансиран от Национална програма за енергийна ефективност, предстои приключване на дейностите по обновяване и енергийна ефективност. За обекта е одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж от главния архитект на Столична община. След проведена процедура по ЗОП са сключени договори с избраните изпълнители за изпълнение на: строително монтажни работи, строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството.

Преди началото на изпълнението на обекта са проведени срещи с експерти от районната администрация и представители на Сдружението на собствениците,  изпълнителите на строително монтажните работи, строителния надзор, инвеститорския контрол и проектантите поради спецификата на изпълнение на строително монтажните работи - осигуряване на достъп в жилищата на собствениците и монтажа на скеле по фасадите на сградата.

Строителните дейности стартираха на 16 октомври миналата година, след провеждене на законовите процедури. Преди зимния сезон са изпълнени всички ремонтни дейности на покрива – топлинно изолиране и хидроизолация. До момента е изпълнена подмяната на старата дограма в жилищата на собствениците и в общите части на сградата. Изпълнени са по-голямата част от дейностите по топлинното изолиране на фасадните стени, което включва полагане на външна топлоизолация и екстериорна цветна мазилка, съгласно одобрения проект.

Галерия
Още от Новини и съобщения