Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Програма на Столична община за опазване паметниците на културата

Публикувано на: 02.07.2019 г. | 10:38 ч.

КМЕТЪТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ САВИНА САВОВА И ГЛАВНИЯТ
АРХИТЕКТ НА СОФИЯ АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ ПРЕДСТАВИХА
ПРОГРАМАТА НА СО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА
Кметът на район „Възраждане“ Савина Савова и главният архитект на София арх.
Здравко Здравков представиха Програмата на Столична община за опазване
паметниците на културата пред собственици и представители на етажна собственост на
сгради паметници на културата. В срещата участва и общинският съветник Борислав
Борисов.
„Район „Възраждане” обединява културно-историческото наследство на древната ни
столица и динамичния бизнес център на съвременна София. Нашият район обхваща
територия, голяма част от която е в периметъра на централната градска част. В нея се
намират исторически създадени градски квартали с многобройни сгради паметници на
културно-историческото наследство. На територията на Района имаме 197 сгради
паметници на културно-историческото наследство, 15 от тях са общинска и държавна
собственост, сред които са 18 СУ „Уилям Гладстон“ и 46 ОУ „Константин Фотинов“, за
които с подкрепата на СО се грижим и инвестираме в съхраняването и обновяването
им. Успяхме да обновим редица обществени пространства като: създадената като
пешеходна зона - улица „Пиротска” и Женския пазар. В последните 3 години са
обновени в автентичния им вид, в съответствие с изискванията на НИНКН, 42 частни
сгради паметници на културата, сред които забележителни сгради на бул. „Христо
Ботев”, ул. „Екзарх Йосиф” и бул. „Мария Луиза“. По 10 сгради се работи в момента и
на 13 сгради документите са в процедура.“, каза пред присъстващите Савина Савова,
кмет на район „Възраждане“.
Савова подчерта, че регулярно се извършват проверки на техническото и естетическото
състояние на недвижимото културно наследство в район „Възраждане“, като при
установяване на нарушения се осъществяват всички действия, предвидени от Закона и
компетенциите на районната администрация. Тя сподели, че се работи активно със
собствениците – първо по установяване на проблема, после по убеждаване,
включително с административни процедури за отстраняване на нередностите, защото
по закон това е ангажимент на собствениците. Собствениците на сгради паметници на
културата са освободени от данък сгради и имат отговорността да ги поддържат.
Основен подход в работата ни по съхраняване на културно-историческото наследство
са установените постоянни и плодотворни контакти с обитатели, собственици,
наематели и работещи в споменатите зони, както и с неформални граждански
структури - Инициативния комитет „Женски пазар –Възраждане”.
„Нов активен етап в работата на район „Възраждане“ за опазване на културно-
историческото наследство започна през 2015 г. след подписването на Меморандум за
сътрудничество между кмета на София Йорданка Фандъкова и кмета на 3-ти
арондисман на Париж – историческия централен квартал „Маре”. Благодарение на
програмите на Столична община бяха реализирани проекти в партньорство с авторски
екип с ръководител арх. Свободна Вранчева, които поставиха основа на българо-
френското сътрудничество в тази област: изследването на кварталите, организирани от
пешеходната зона на улица „Пиротска”, с подробен анализ на състоянието на квартал
143, който е в непосредствена близост до Женския пазар, българо-френски
архитектурен пленер, проведен в столицата ни“, каза Савина Савова и информира

участниците в срещата, че и в момента се работи по проект, който се реализира с
финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2019 на СО .
Арх. Здравко Здравков представи Програмата за опазване на културното наследство на
Столична община, от която могат да се възползват собственици на сгради паметници на
културата. Главният архитект на София подчерта, че основен приоритет в политиките
за съвременното развитие на София е търсенето на нов подход за опазване и
управление на територията, обвързано с живота на хората, съобразено със системата за
изготвяне на планове и проекти и социално значимата функция на културно-
историческото наследство. Арх. Здравков акцентира на факта, че в Програмата на СО
няма ограничения в статута на сградите паметници на културата. Няма ограничение
също и по отношения на собствеността. По Програмата ще се предоставя проект,
изготвен в съответствие с всички законови изисквания и норми, разработен за
конкретната сграда - недвижима културна ценност. СО ще предоставя и авторски
надзор при изпълнение на проекта. В тригодишен срок, от влизане в сила на
разрешението за строеж, собствениците ще трябва да извършат предвидените в
инвестиционните проекти дейности. При неизпълнение на това задължение ще следва
да възстановят изразходваните средства.
Арх. Здравков каза още, че Програмата е доказано необходима, защото в София
паметниците на културата са 1400. Програмата е приета в края на месец май т.г. от СОС
и е пилотна за страната. Финансирането й е от бюджета на Столична община. В
следващите 2 месеца предстои много административна работа и първите формуляри
ще могат да се подават през септември.
Главният архитект на София отговори на многобройните въпроси на присъстващите и
дискутира с тях конкретни казуси.

Галерия
Още от Новини и съобщения