Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Провеждане на обществено обсъждане

Публикувано на: 07.04.2021 г. | 13:26 ч.

Във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 4 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с провеждане на обществено обсъждане

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе обществено обсъждане на: Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община

 

Предмет на изменението на ОУП обхваща само част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“ за разширяване на мрежата чрез разклонения на линии на Софийски метрополитен. Не се предвижда изменение на преобладаващото предназначение на териториите и устройственото зониране.

Изпълнител на проекта за ИОУП е екип на Столична община.

I. Изменението на ОУП – текстови и графични материали  да са на разположение на заинтересованите лица за запознаване с тях в сградите на районните администрации на адреси: район „Слатина“ - бул. "Шипченски проход" № 67, район „Оборище“ - бул. "Мадрид" № 1, район „Младост“ – бул. "Свето Преображение" № 1, район „Студентски“ - ж.к. "Студентски град", бл. 5 и район „Витоша“ – кв. "Павлово", ул. "Слънце" № 2, на официалната интернет страница на Столична община – район „Възраждане”

II. Представянето на проекта да се проведе в дигитална среда (онлайн):

 

За участъка - Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. "Евлоги Георгиев" при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“ да се проведе на 15.04.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8bbc58230364bb35abd4c6219e3f41eb

 

 

За участъка - Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ да се проведе на 22.04.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc4bd63a3e34f5be4eb3a2dd541eb2b8b

В представянето на проекта за ИОУП да вземат участие следните длъжностни лица:                  арх. Любомир Георгиев и арх. Жоржета Рафаилова, ОП „Софияплан”, представители на проектантския екип на проекта за ИОУП.

III. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 07.05.2021г. в районната администрация или по електронна поща info@so-vazrajdane.bg

Становища постъпили след 07.05.2021г. няма да бъдат разглеждани.

Заповед 

Обявление

Линк с материали : https://www.sofia-agk.com/pages/render/862

 

 

Още от Новини и съобщения