Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Публикувано на: 24.08.2022 г. | 10:00 ч.

СПИСЪК

На допуснати и недопуснати кандидати

до провеждане конкурс за длъжността ,,Старши юрисконсулт в отдел ,,Правно-нормативно обслужване

 

I Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. В. Спасова – РВЕ22-ГР94-1128/11.08.2022г.
  2. М. Тодоров - РВЕ22-ГР94-1130/11.08.2022г.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 01.09.2022г. от 10.00ч. в сградата на СО-район ,,Възраждане‘‘, бул.Александър Стамболийски‘‘ № 62 етаж 2, Стая № 220  за решаване на тест. 

 

II Недопуснати до конкурса кандидати :Няма

 

Кандидатите, които са постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени чрез писмено съобщение или чрез електронна поща до края на работния ден на 01.09.2022г., за провеждане на интервю, което ще се проведе 02.09.2022г. от 11.00часа в сградата на СО- район ,,Възраждане‘‘, гр.София, бул.Александър Стамболийски№ 62, етаж 2, стая 220

Още от Новини и съобщения


ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ И РАЗЯСНЯВАНЕ
НА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ТЕСТОВО ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
Обучения на секционните избирателни комисии
на територията на Двадесет и четвърти изборен район – София
Компенсации за деца над 3 годишна възраст
Компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.
Компенсации за деца в яслена възраст
Компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.