Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Публикувано на: 09.05.2023 г. | 16:05 ч.

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ
 


Столична община-район „Възраждане“ изпълнява проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

С реализирането на този проект Столична община-район „Възраждане“ ще осигури продължаване и надграждане на създадения по сходни проекти модел за предоставяне на патронажен тип услуги в домашна среда за възрастни в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания с цел подобряване на техния социалноздравен статус.

Основна цел на проекта е да се предостави услугата „Грижа в дома“ на територията на Столична община-район „Възраждане“ като почасова мобилна интегрирана здравносоциална услуга за период от 12 месеца на 100 потребители от целевата група, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда – лица с увреждания и възрастни хора.

Услугата „Грижа в дома“ ще включва следните дейности:

- предоставяне на почасови интегрирани здравносоциални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

- превенция и профилактика на здравето и социалнозначими заболявания;

- доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите) като допълваща дейност;

- обучение за необучен персонал.

Предвижда се обслужването на потребители да започне не по-късно от 1 юни 2023 г.

Общата стойност на проекта е 504 100 лв.

 

Още от Новини и съобщения