Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Информационна среща

Публикувано на: 24.11.2023 г. | 14:15 ч.

На 29.11.2023г. в 12 00 часа в сградата на районната администрация, бул. „Александър
Стамболийски“ № 62, ет.2, кметът на района – г-н Станислав Илиев кани на среща
Сдруженията на собствениците (СС), създадени по реда на Закона за управление на етажната
собственост (ЗУЕС), които подготвят предложения за участие в откритата от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния
План за възстановяване и устойчивост. Районната администрация ще осигури пълно
съдействие и помощ в процеса по подготовката на проектните предложения за участие в
процедурата.
Крайната дата за прием на заявления по процедурата е не по-късно от 10.12.2023 г.

Още от Новини и съобщения