Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ В 1,2,3,4 И 8 КЛАС

Публикувано на: 07.08.2023 г. | 17:18 ч.

Важно за родителите на ученици в I, II, III, IV и VIII клас за учебната 2023/2024 година!  Заявленията за еднократна помощ от 300 лв. за учениците в I, II, III, IV и VIII клас се приемат в дирекция  „Социално подпомагане“ по местоживеене - бул. „Александър Стамболийски“ 173, тел. 02/8220704.  

Заявленията за еднократна помощ за ученици се подават най-късно до 15 октомври 2023 г.

ПРАВО на подпомагане ИМАТ ВСИЧКИ ДЕЦА, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище, при условие, че живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството си.

Помощта се предоставя на родители и осиновители, приемни семейства/семейства на близки и роднини, настойници и попечители без значение от размера на техните доходи.

Еднократните помощи за ученици, които продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас, вече ще се отпускат, без да е необходимо удостоверение, че детето е записано в училище. Служителите на дирекция  „Социално подпомагане“ ще проверяват по служебен път продължаващите обучението си деца до четвърти клас. Подадените до момента заявления, за които не е представено удостоверение, ще бъдат преразгледани служебно.

За учениците от първи и осми клас остава изискването да бъде представено удостоверение, че са записани в съответния клас, тъй като за тези класове има предварително класиране и записване. Удостоверението е необходимо, в случай че семействата искат да получат помощта преди началото на учебната година. Когато такова не бъде представено, помощта може да бъде изплатена след 15 октомври, след като ДСП получи по служебен път данните за реално записаните ученици в съответния клас за учебната година.

Сумата се изплаща на два пъти. Половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. За получаването на втората част от помощта не е необходимо повторно подаване на документи.

Заявления-декларации за отпускане на еднократните помощи са публикувани в раздел "Социално подпомагане“, подраздел "Семейни помощи“, Рубрика "Документи“ ТУК - Приложение № 11 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по реда на чл. 10а от ЗСПД, и Приложение № 12 - заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по реда на чл. 10б от ЗСПД.

Помощта подлежи на връщане, когато:

детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети, четвърти или осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

ученикът в рамките на един месец от учебната година е допуснал отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини.

Още от Новини и съобщения