Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА

Публикувано на: 30.09.2021 г. | 17:08 ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание на чл. 127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 20 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение №661 по Протокол №41 от 12.10.2017 г. На СОС и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, от кметът на район „Възраждане“ Савина Савова е издадена заповед № РВЕ21-РД09-223/29.09.2021 г. с която се разпорежда провеждане на представяне на схема – предложение за разширение на “Зелена зона за почасово платено паркиране на територията на район „Възраждане - СО в "Зона Б-19" в границите между бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“, на 11.10.2021г. /понеделник/ от 18:00 часа в сградата на район „Възраждане" – бул. „Александър Стамболйски" № 62, във фоайето на ІІ етаж.

Писмените становища по схемата – предложение за разширение на „Зелена зона“ за почасово платено паркиране на територията на район „Възраждане“ – СО в "Зона Б-19", в границите между бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“, се адресират до кмета на район „Възраждане“ – СО и се подават в Деловодството на района в 14 /четиринадесет/ дневен срок от представяне на схемата. Становищата трябва да съдържат общ коментар и конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти. Становища, постъпили след определения срок не се приемат. При постъпване на писмени становища, същите се систематизират от комисия, назначена с отделна заповед на кмета на район „Възраждане“ – СО, която да изготви обобщаващ доклад.          

С цитираната по-горе заповед се определя инж. Виолета Юрукова да дава допълнителна информация по времето на изготвяне на становищата. За връзка с инж. Виолета Юрукова  – тел. 02/ 980 60 96.

Общественото обсъждане  ще приключи със заключителна дискусия на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 18:00 ч. в сградата на район „Възраждане“, във фоайето на ІІ етаж.  За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища и екипа разработил проекта за почасово паркиране на територията на район „ Възраждане“.

Заповед за обществено обсъждане

Още от Новини и съобщения


Консултация на 07.10.2021г. от 09.30 часа в СО- район
Провеждане на консултация за съставите  на секционните избирателни комисии в  СО- район "Възраждане" за произвеждане на избори   за   президент и вицепрезидент на  Р България и  народни представители за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021г 
Компенсация за деца, останали извън детска граина и училище поради липса на места
Компенсация за деца, останали извън детска градина и училище поради липса на места
УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ОСНОВНИЯТ РЕМОНТ НА СПОРТНАТА БАЗА НА 30 СУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“
Кметът на София Йорданка Фандъкова и кметът на район „Възраждане“ Савина Савова откриха изцяло обновения двор на 30 СУ „Братя Миладинови“