Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА

Публикувано на: 30.09.2021 г. | 17:08 ч.

Обявената на 25.10.2021г. /Понеделник/ от 18:00 часа, заключителната дискусия по предложение за разширение на „Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на район „Възраждане“ – СО в Зона Б-19 в границите между бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Ал. Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“ да се проведе онлайн, във връзка със  

Заповед №РД-01-856 от Министъра на здравеопазването от 19.10.2021г., посредством специализираната уебплатформа – ZOOM.

Линковете за достъп: 

https://us02web.zoom.us/j/82635344474?pwd=YXhHaXhROGduSDFpaExPVEgzSHRFZz09

За участие в дискусията задължително следва да участват лицата, предоставили писмени становища и екипа разработил проекта за почасово паркиране на територията на район „Възраждане“ – СО в Зона Б-19.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание на чл. 127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 20 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение №661 по Протокол №41 от 12.10.2017 г. На СОС и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, от кметът на район „Възраждане“ Савина Савова е издадена заповед № РВЕ21-РД09-223/29.09.2021 г. с която се разпорежда провеждане на представяне на схема – предложение за разширение на “Зелена зона за почасово платено паркиране на територията на район „Възраждане - СО в "Зона Б-19" в границите между бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“, на 11.10.2021г. /понеделник/ от 18:00 часа в сградата на район „Възраждане" – бул. „Александър Стамболйски" № 62, във фоайето на ІІ етаж.

Писмените становища по схемата – предложение за разширение на „Зелена зона“ за почасово платено паркиране на територията на район „Възраждане“ – СО в "Зона Б-19", в границите между бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“, се адресират до кмета на район „Възраждане“ – СО и се подават в Деловодството на района в 14 /четиринадесет/ дневен срок от представяне на схемата. Становищата трябва да съдържат общ коментар и конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти. Становища, постъпили след определения срок не се приемат. При постъпване на писмени становища, същите се систематизират от комисия, назначена с отделна заповед на кмета на район „Възраждане“ – СО, която да изготви обобщаващ доклад.          

С цитираната по-горе заповед се определя инж. Виолета Юрукова да дава допълнителна информация по времето на изготвяне на становищата. За връзка с инж. Виолета Юрукова  – тел. 02/ 980 60 96.

Общественото обсъждане  ще приключи със заключителна дискусия на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 18:00 ч. в сградата на район „Възраждане“, във фоайето на ІІ етаж.  За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища и екипа разработил проекта за почасово паркиране на територията на район „ Възраждане“.

Схема за организация на движение Зона Б 19

 

Заповед за обществено обсъждане

Заповед за провеждане на заключителна дискусия

Протокол от обществено обсъждане

Протокол от заключителна дискусия - 25.10.2021 г

Становища :

Становище от д-р Н. Петков

Становище от живущите във вх. Д, блок 6

Становище от Владимир Янев

Становище от управител на ЕС бул. Инж. Иван Иванов 21

Становище от управител на ЕС бул. Инж. Иван Иванов 23

Становище от собственици в бл.15-16

Становище от жители на ж.к. Зона Б-19

Становище от живущи на адрес ул. Перник №176

Становище от живущите на ул. Позитано 136

 

Аудио и видео записи от проведените обществени обсъждания : (връзки към Гугъл драйв)

Аудио запис от 11.10.2021 г. 

Видео запис от заключителна дискусия 25.10.2021 г.

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет