Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ПОЧИСТЕНО НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО СМЕТИЩЕ В ЖК "СРЕДИЩЕ"

Публикувано на: 04.11.2021 г. | 11:28 ч.

Месец ноември започна с почистване на нерегламентирано сметище, намиращо се до бл.14 в жк „Сердика“, район „Възраждане“. Почистването беше извършено с от район „Възраждане“ и Столичния инспекторат.

От всеки от нас зависи чистота на нашия квартал, на нашия район, на нашата столица, на нашата държава.

Призоваваме жителите на район „Възраждане“ да спазват  Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Битовите отпадъци трябва да се изхвърлят в съдове, предоставени за тази цел.  Гражданите трябва да: опазват  съдовете за отпадъци, като не ги повреждат, не ги разместват извън определените за това места и не запалват отпадъци в тях; събират разделно опасните отпадъци от бита и ги предават за третиране на лица притежаващи съответното разрешение по ЗУО, в съответствие с организираната система за разделно събиране; изхвърлят обемните битови отпадъци (едрогабаритни отпадъци) на определените места и по предварително обявен график;  спират и паркират МПС по начин, който не възпрепятства достъпа и обслужването на съдовете за битовите отпадъци.

Галерия
Още от Новини и съобщения