Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ПРОГРАМА В 3 ЕТАПА И КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЗОНА ОТ ЖЕНСКИЯ ПАЗАР

Публикувано на: 22.11.2022 г. | 02:56 ч.

С представянето на резултатите  и обществено обсъждане, проведено в Заседателната зала на район „Възраждане“, приключи проектът „Социализация на избраното обществено пространство в зоната на Женския пазар чрез решения за съвременен, по-добър и устойчив живот заедно“,  изпълнен от Сдружение „Възраждане 2016“ в партньорство с район „Възраждане“ и  УАСГ, с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2022 на Столична община.

Чрез прилагане на иновативна европейска практика - активна комуникация и    обсъждане на актуалната ситуация с всички заинтересовани страни – институции, жители и работещи, както и на базата на социологически проучвания бяха разработени План-програма, Календар на културни събития и Задание за реализация на избрано обществено пространство в зоната на Женския пазар.  

„Усъвършенстването на градската среда чрез опазването и обновяването й в съответствие с изискванията на гражданите и предложенията на експертите, е предпоставка за балансирано развитие на изследваната зона, като важен  елемент от центъра на София. Разбирането, че кварталът с добро местоположение и богата история, може и трябва да стане привлекателно място за живот и работа, за туризъм и разнообразни търговски и културни активности е в основата на прилагания  от екипа ни иновативен модел за социализация на градско пространство“ каза арх. Вранчева, ръководител на проекта.   

Представените материали са резултат от активното участие на администрацията на район „Възраждане“, на управлението на „Пазари Възраждане“ ЕАД, част от които е Женския пазар, на обитателите, НГДЕК, 5 Вечерно СУ и храм „Св.св. Кирил и Методий“.  Предложенията за обновяване на избраните пространства са представени в три етапа: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, които имат за цел създаване на по-добри условия за живот, работа и отдих.

Избраната зона е част от зоната на "Старите пазарища“, групов паметник на културно-историческото наследство, има и индивидуални класирани паметници. В План-програмата влизат две основни зони - ядро и периферия. В зоната на периферията се предвиждат решения за промяна и обновяване на елементи  от Зеленчуковия пазар и тротоарите на бул. „Стефан Стамболов“.

Предвидените празнични прояви в Календара са концентрирани в зоната на ядрото, като я допълват и обогатяват. Предвидени са събития свързани с традиционни религиозни, културни и патриотични празници.

Разработеното Задание за реализация обхваща територията между улиците „Св.св.Кирил и Методий“, „Лозенград“ и  „Цар Самуил“. Основен обект е  пространството, което включва двете градини и пешеходния малък площад между тях до ул. „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Галерия
Още от Новини и съобщения