Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО В ЗОНАТА НА ЖЕНСКИЯ ПАЗАР.

Публикувано на: 10.03.2022 г. | 02:16 ч.

Урбанистичната и културно-историческа ценност на зоната на Женски пазар е предпоставка за постоянно усъвършенстване на градската среда и обогатяване на социалните й характеристики чрез интеграция на наследството със съвременните изисквания. Създаването на привлекателно обществено пространство, устроено в съответствие с изискванията на гражданите, е насочено към балансирано развитие на кварталите около Женски пазар, за изявата им като важен елемент от центъра на столицата, характерен с културно историческото си наследство. Участието на местната общност в разработването и обсъждането на анализите и предложенията по проекта е в полза на гражданите. Опазването и обновяването на историческите квартали в зоната на Женския пазар е в процес на реализация и с видими резултати при редица сгради и обекти.

"Обновяване и социализация на обществено пространство в зоната на Женски пазар в сътрудничество с местното население и район  „Възраждане“-СО" е проект, който се изпълнява от „Сдружение Възраждане 2016“ с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2021 на Столична община, в партньорство с район „Възраждане“, УАСГ, УниБИТ и с участието на активисти на неформалното обединение на обитателите „Възраждане - Женски пазар“

Вашето мнение е ВАЖНО за нас. Моля, попълнете ВЪПРОСНИКА за проучване за обновяване, социализация  и избор  на обществено пространство в зоната на Женския пазар.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdULxeickFbv-Nv2_kCEs02rqqvmbpNrAMBpQo8zDwYt3lzxw/viewform

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет