Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ВЪВЕДЕ УСЛУГА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГЛУХИ И СЛЯПО-ГЛУХИ ХОРА

Публикувано на: 13.01.2023 г. | 14:45 ч.

Столична община е първата община в България, която осигурява достъпност при административното обслужване на глухи и сляпо-глухи хора, прилагайки Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ). В район „Възраждане" тази услуга вече е достъпна.

„Глухите хора трябва да си възвърнат доверието в институциите, да осъзнаят, че Столична община създава достъпност за тях, за да са част от живота в града ни. Ще има мониторинг и анализ, за да се прецени с какво да се надгради този план или какво да се промени“ споделя общинският съветник Анна Стойкова при представянето на Плана за действие за обслужване на глухи и сляпо-глухи лица в структурите на СО и районните администраци, приет от СОС.

Планът за действие съдържа мерките, сроковете и средствата за въвеждане на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на територията на Столичната община, осъществяване на осведомителни обучения относно живота, идентичността и културата на глухите и сляпо-глухите хора, както и основна информация за Закона за българския жестомимичен език (ЗБЖЕ), превод на жестов език при провеждане на мероприятия с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица и други дейности, който е одобрен от Столичния общински съвет.  

Услугата се извършва на определено гише, на което е поставен указателен стикер с QR код,чрез тристранна онлайн връзка с превод на български жестов език.

Глухите и сляпо-глухите лица могат да се информират за дейността на общинската администрация и чрез специализираната рубрика, достъпна на адрес: https://bgsl.sofia.bg/bg

Галерия
Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет