Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

С ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ ГРАЖДАНИТЕ ИЗБИРАТ ОБЩЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ В РАЙОНА НА ЖЕНСКИЯ ПАЗАР

Публикувано на: 19.06.2022 г. | 15:39 ч.

Основна цел на проекта „Обновяване и социализация на обществено пространство в зоната на Женски пазар в сътрудничество с местното население и район Възраждане на СО“,   е  разработването на предложения за обновяване и социализиране на избрано обществено пространство в зоната на  Женски пазар, като модел  за участие на местната общност в провеждане и обсъждане на изследвания и вариантни решения.  Специфичните характеристики на използвания метод-модел на работа на екипа на арх. Свободна Вранчева включват: проучване на нуждите и изискванията на местните жители; избор на обществено пространство  чрез обсъждане с експерти и представители на обитателите и изследването му на място; разработване на вариантни предложения за обновяване и социализация на избраното  обществено пространство  на основата на проучените  изисквания, нужди, очаквания и предложения на гражданите; съвместна работа на екипа  с местната администрация и обитателите през целия процес изследване и разработването на предложения за устройство и обновяване на избраното обществено пространство;  създаване на модел за изследване и подготовка за проектиране,  е насочен към развиване на партньорство  за постигане на баланс и пълноценно социализиране на градската среда.

Разбирането, че кварталът с добро местоположение и богата история, може и трябва да стане привлекателно място за живот и работа, за туризъм и разнообразни търговски и културни активности е в основата на взискателността на неговите обитатели.

Изследването на очаквания, изисквания и нужди от обновяване и социализация на избрано  обществено пространство, започна с обучението на  доброволци- обитатели  на  зоната на Женски пазар и студенти от партньорските университети. За целта  разработихме въпросник с който групата доброволци проведоха  анкетирането.  Тяхното обучение се проведе на работна среща, която заради епидемичната обстановка  се проведе онлайн - по вайбър и в нея се включиха 22-ма участници на 02.02.2021 г. Чрез конкретните въпроси се  изясниха  изискванията за обновяване на подходящо  и достъпно пространство и  градската среда в разглежданата зона.Резултатите от проведените 128 допитвания бяха подробно обсъдени на среща  на 22 април. т.г. с активното участие на граждани и експерти. Кметът на район „Възраждане“ Савина Савова представи целта на проекта и подкрепата на местната администрация за разработването му. В последвалите бурни изказвания се изявиха категорично  изискванията за чистота, опазване на обществения ред, повишен контрол,  активно присъствие на охранителни органи за сигурност и спокойствие на гражданите, за взаимодействие с управлението на пазара. Отговорите на въпросника недвусмислено подкрепиха необходимостта от обновяване и социализиране на подходящо обществено пространство в непосредсвената на Женски пазар зона.

 

"След обобщаване  на очакванията и изискванията  се пристъпи към избор на подходящо за целта на изследването обществено пространство с дейното участие на експерти от район Възраждане. Те предложиха 3 възможни варианта за целта на изследването.   Избра се подходящо място, което обхваща няколко пространствени елемента непосредствено до пресечката на улиците  "Стефан Стамболов" и "Св. Кирил и Методий", двете градини   и пространството пред  църквата от края на 19-ти век", споделя арх. Вранчева и представя дейностите на проекта: "На 13 май нашият екип реализира работа на терена на избраното пространство  с участието   на обитатели и експерти , които формулираха  предложения за  функционални и пространствени преустройства, за обновяване и обогатяване с необходими за местното население дейности.   Те бяха подробно обсъдени с ръководството район "Възраждане", за определяне на възможности за реализиране. На тази основа авторският ни колектив разработи варианти за решение, които представихме за обсъждане на 16.05.2022 г.  Извършените анализи и изследвания  позволиха да съставим  предложения за  обновяване в близка и по-далечна перспектива с различен обхват от елементи на избраното публично пространство. Неговото по-пълно преустройство в близко бъдеще ще  позволи да се   превърне в място за успешен синтез на духовното и материално културно наследство с настоящето и бъдещето на историческия център на столицата. В обсъждането на вариантите се включиха и новия изпълнителен директор на Женски пазар  Маргарита Александрова и отец Сотир от църквата "Св. св.Кирил и Методий". Това разширяване на участниците в обсъждането подчерта правилността на избрания подход, ангажираността на район "Възраждане"  с проблемите на локалното население и  популяризирането на политиката на СО за постигане на резултати в полза на гражданите", сподели арх. Вранчева. Тя акцентира, че "С участието на обитателите в целия процес на работа, се създават предпоставки за удовлетворяване на изискванията им, за съпричастието им към творчески процес".

Изложеният процес на работа и взаимодействие с местното население и администрацията  беше обобщен от авторския колектив  в модел на работа и  прилагането му в уникалната среда на избраната зона, съобразно със специфичните реални условия, възможности и нужди. Обсъждането на  този модел на съучастие на гражданите в разработване на конкретните решения се  проведе на 26 май с активното участие на кмета на района Савина Савова, експерти и обитатели. Дискусията потвърди положителните резултати, постигнатото разбирателство и доверие между участниците в процеса на работа. Беше подчертана необходимостта от продължаване на работата, като за поетапното осъществяване на обсъдените варианти трябва да се пристъпи към идеен  проект и задание за инвестиционни действия, с които те да се реализират . Финансирането им може да се осъществи чрез програмите на СО,  включително и чрез Програма "Европа" на СО, чрез публично-частно партньорство, за което нашия екип ще работи, съвместно с обитателите и управлението на район "Възраждане".

Проектът „Обновяване и социализация на обществено пространство в зоната на Женски пазар в сътрудничество с местното население и район Възраждане на СО“,  изпълнен от „Сдружение Възраждане 2016“ с финансовата подкрепа на програма "Европа"2021 на СО, в партньорство с район "Възраждане", УАСГ, Уни БИТ и с участието на активисти на неформалното обединение на обитателите „Възраждане - Женски пазар“.

Галерия
Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет